08 NOV

2019

Aandelen , Onderwerpen

Ontwikkelde Markten op recordniveaus

 

Europese aandelen: Beter dan verwacht resultatenseizoen

Europese aandelen presteerden goed, omdat wereldwijde beleggers opgelucht zijn dat er mogelijk een brexitdeal komt en omdat het resultatenseizoen beter dan verwacht is. De situatie verbeterde aanzienlijk nadat er een deal werd bereikt tussen het Verenigd Koninkrijk (VK) en de EU, en nadat Boris Johnson de eerste meerderheid ooit in het Parlement verwierf voor een terugtrekkingspact, maar de parlementsleden stemden tegen de versnellingsprocedure om de deal tegen 31 oktober rond te krijgen, wat leidde tot een verlenging van Artikel 50 en een vervroegde verkiezing in het VK op 12 december. Cyclische waarden en Value breidden hun winsten uit, terwijl Defensieve Waarden en Groei achterbleven.

We bleven onze portefeuille meer richten op Valuenamen, aangezien deze relatief goedkoop zijn, met opwaarts potentieel op korte termijn. Hierdoor hebben we onze 'onderwogen' positie in Industriële waarden afgebouwd naar 'neutraal', aangezien een verhoopte handelsdeal tussen de VS en China mogelijk gunstig is voor meer kapitaalinvesteringen. We beslisten eveneens om onze blootstelling aan Auto's te verhogen naar 'overwogen', op basis van de recente verbetering rond de handelsdeal en sterke Q3-resultaten, ook omdat deze sector eerder goedkoop is en wereldwijde beleggers er weinig posities in hebben. Bijgevolg zijn we 'neutraal' geworden voor Duurzame consumptiegoederen terwijl we onze 'onderwogen' positie in luxeaandelen behouden op grond van de hoge waarderingen.

Een toekomstige positieve uitkomst van de brexitonderhandelingen of Amerikaans-Chinese handelsgesprekken of beslissingen van toekomstige ECB-leden en de Europese Commissie kunnen de regio op korte termijn mogelijk ondersteunen.

 

 

Amerikaanse aandelen: Sterke maand

De wereldwijde aandelenbeurzen sloten de maand oktober af op recordstanden. De forse stijging was te danken aan verschillende factoren: China en de VS bereiken stilaan een gedeeltelijke handelsdeal, harde brexit wordt uitgesteld, centrale banken zijn nog steeds versoepelend (de FED verlaagt de rentevoeten) en last but not least zijn de Q3-resultaten sterk.

Amerikaanse aandelen kenden een sterke oktobermaand, waarbij zo goed als alle sectoren sterk presteerden, behalve enkele defensieve waarden.

De FOMC verlaagde de bandbreedte voor de beoogde Fed funds rente met 25bp, zoals verwacht, maar gaf ook aan dat ze een pauze willen inlassen in de versoepelingscyclus.

We zagen erg sterke resultaten bij Gezondheidszorg en Communicatiediensten zoals Alphabet en Facebook, die duidelijk beter presteerden dan de brede aandelenmarkten. Dat bevestigt dat onlinereclame nog steeds sterk groeit. De meeste halfgeleiderbedrijven zetten ook sterker dan verwachte resultaten neer, en gaven geruststellende vooruitzichten. Het beeld voor de industriële waarden was echter anders, omdat de resultaten eerder zwak waren, hoewel de vooruitzichten aangaven dat het ergste voorlopig achter de rug is.

We behielden onze negatieve kijk op Energie op basis van zwakker winstherzieningen, maar blijven positief voor Informatietechnologie (vooral hardwaren en halfgeleiders). We blijven overwogen in Gezondheidszorg aangezien deze sector sterke resultaten blijft neerzetten. We trokken onze blootstelling aan value verder op omdat dit een vrij goedkoop segment is, en blijven positief voor Amerikaanse aandelen.
 

Aandelen groeilanden: Hoop op een gedeeltelijke handelsdeal

De groeilanden waren opgelucht dankzij een mogelijke wapenstilstand in de handelsoorlog en een economische stabilisering.De sterk presterende aandelenmarkten in oktober waren te danken aan de toegenomen inspanningen van de centrale banken, niet enkel de Fed en ECB, maar ook verschillende centrale banken in de groeilanden, alsook hoopvolle ontwikkelingen rond de handelsonderhandelingen tussen China en de VS en zelfs wat optimisme over een winstherstel en een zwakkere USD.

Azië presteerde beter dan andere regio's, en China steeg fors door de hoop op een eerste gedeeltelijke handelsovereenkomst met de VS, alsook enige economische stabilisering. India (renteverlaging en enkele potentiële voor investeerders gunstige maatregelen), Korea (renteverlaging en herstel van de consumenten- en techsector) en Taiwan (+8%! door China en techherstel) presteerden ook sterk, ten koste van de minder goed presterende ASEAN-markten. Ook in Latijns-Amerika zagen we in oktober een positief sentiment, met Brazilië (dat opnieuw genoot van een renteverlaging met 50 basispunten en een goedkeuring van de pensioenhervormingswet), Colombia en Mexico op kop.

Zware protesten tegen de regering in Chili, Ecuador en Bolivia daarentegen en het resultaat van de presidentsverkiezingen in Argentinië leidden echter tot serieuze zwakte op de markten en bij de valuta's. Hoewel de meeste EMEA-markten sterk presteerden, en Centraal-Europa en Rusland (bijna 8% stijging dankzij renteverlaging en sterke energieprijzen) fors stegen, viel Turkije ten prooi aan forse winstnemingen, ondanks een renteverlaging, als gevolg van de raids in Syrië en mogelijke Amerikaanse sancties. Als gevolg van een zwakkere Amerikaanse dollar wonnen de meeste munten van de groeilanden terrein. Bijna alle sectoren stegen eveneens, met gezondheidszorg en technologie op kop.

We behielden onze neutrale posities in Brazilië en Taiwan, met een licht positieve kijk op valuenamen. We verhoogden onze blootstelling aan China tot 'overwogen' en bouwden onze posities in ASEAN af tot 'onderwogen', omdat we eerder inspelen op bepaalde cyclische en valuenamen dan op defensieve waarden. Hierdoor behielden we onze overwogen positie in IT (vooral via hardware & halfgeleiders) en verlaagden we onze defensieve blootstelling via een onderwogen positie in Consumentengoederen.