Europese aandelen: zeer sterke stijging in juni

Equities

De wereldwijde aandelenmarkt was in juni het speelveld van de Beren en Stieren. Er was geen duidelijke richting en evenmin een uitgesproken winnaar. De Stieren wezen immers op de enorme stimulusmaatregelen die overal ter wereld genomen worden, in combinatie met een geleidelijke heropening van de wereldeconomie (met name in Azië en Europa). De Beren focusten dan weer op de dieprode economische indicatoren en de kwalijke evolutie van het COVID-19 virus in Amerika en India. 

Europese aandelen gingen hoger in juni. Ze konden optornen tegen de toenemende geopolitieke spanningen en de kwalijke evolutie van het COVID-19 virus in Amerika en India. De Europese landen bleven weerstand bieden tegen de pandemie door steeds meer begrotingsstimulus toe te passen. De Europese Commissie legde een herstelfonds van 750 miljard euro op tafel.

De voorlopende economische indicatoren blijven verbeteren. De bbp-vooruitzichten voor Q2 werden opwaarts bijgesteld. De olieprijs ging hoger doordat de landen weer opengingen. De verwachte vraag steeg naarmate de wereldeconomie aan de beterhand was. Na een schijnbaar sterk begin van het wereldwijde herstel in mei, gingen de enquêtes over de zakelijke activiteit in juni bovendien ook hoger.

Het V-vormig herstel lijkt bevestigd te worden: de analisten voorspellen dat de meeste verliezen qua WPA (winst per aandeel) normaal gezien goedgemaakt zijn. Bepaalde sectoren zullen in vergelijking met 2019 zelfs licht groeien.

Qua sectoren hebben de nutsvoorzieningen en informatietechnologie superieur gepresteerd. IT zou op deze weg moeten verdergaan, omdat het profiteert van gewijzigde gewoonten als gevolg van COVID-19. Anderzijds bleven de consumptiegoederen, die sinds de uitbraak van de crisis erg goed hadden gepresteerd, in juni achter. Ook energie presteerde zwakker. De vrees voor een tweede besmettingsgolf woog immers op de sector.

Qua thema's presteerden cyclische bedrijven beter dan defensieve. Value steeg na de rally in de loop van de maand, maar bleef in de laatste weken van de maand weer achter. Europese aandelen presteerden veel beter dan Amerikaanse aandelen. Die leden immers onder toenemende besmettingen, politieke druk en een uitbraak van protestacties. Juni was de eerste volledige maand sinds september 2019 waarin Europese aandelen beter presteerden dan Amerikaanse. Dat meerrendement was gedeeltelijk te danken aan een rotatie richting cyclische en valueaandelen vanaf het begin van de maand tot 8 juni.

Volgens ons zal value verder blijven stijgen. Daarom houden we vast aan onze sterke overtuigingen in valueaandelen, vooral de financiële waarden. Die zijn immers nog steeds erg aantrekkelijk gewaardeerd en zouden beter moeten blijven presteren indien het aantal COVID-19 gevallen stabiliseert en de economische indicatoren aantrekken. Volgens ons is het erg waarschijnlijk dat deze stijl verder zal stijgen indien het macro-economische klimaat blijft verbeteren, en zeker wanneer er goed nieuws komt over een vaccin.

Lage rentevoeten en een afvlakkende rentecurve zijn ook twee belangrijke factoren die een outperformance van value in de hand werken. Toch zijn we van mening dat de opbrengsten van Amerikaanse Treasuries momenteel te laag zijn (door de vlucht naar veilige havens), en gelet op de verbeterende economische toestand. Daarom zouden ze moeten stijgen, wat de komende maanden een invloed zal hebben op de Europese rentevoeten.

Daarom hebben we onze score voor Verzekeringen opgetrokken naar 'neutraal', gelet op onze prognoses voor de rentevoeten. We hebben onze posities in Huishoudelijke en Verzorgingsproducten afgebouwd omdat deze sector beperkt opwaarts potentieel heeft, gelet op de recente outperformance en de relatief hoge waardering tegen het huidige niveau. We hebben onze posities in Consumptiegoederen afgebouwd van +1 naar 'neutraal'. We houden de prestaties van de Valuestijl nauwlettend in de gaten tijdens het marktherstel de komende weken en maanden. We denken dat deze stijl de komende weken superieur zal blijven presteren.

 Equities Europe
 

 

Amerikaanse aandelen presteren minder goed dan de rest van de wereld

De financiële markten presteerden opnieuw erg sterk deze maand. Amerikaanse aandelen gingen hoger na een sterke maand mei, hoewel Amerikaanse aandelen zwakker presteerden dan de rest van de wereld. Het land kampt immers met een toenemend aantal besmettingen, politieke spanningen en heel wat protestacties. Biden nam het voortouw in de peilingen. De S&P 500 index steeg +1,84% en de Nasdaq met 6,26%. De grote technologiewaarden zetten hun sterk herstel vanaf het dieptepunt in maart verder.  

Het aantal besmettingen in de VS begon toe te nemen, wat de vrees voor een tweede golf voedde. Het aantal nieuwe gevallen, ziekenhuisopnames en positieve tests in het hele land gingen hoger. Zowat 40% van de Verenigde Staten heeft de heropening stopgezet of teruggedraaid. De vier staten die hun economie hebben gesloten, zijn goed voor 30,3% van het Amerikaanse bbp in 2019. Dat zorgde uiteraard voor ongerustheid bij beleggers, en is de belangrijkste reden waarom de Amerikaanse markten minder goed presteerden dan andere wereldwijde markten. Bovendien daalde de gemiddelde leeftijd van nieuwe patiënten van zowat 55 naar ongeveer 35 jaar. Dat was ook een gamechanger. De pers benadrukte dat dit ertoe kan leiden dat het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens met maar liefst een factor tien kan verminderen.

Met betrekking tot de economische indicatoren, hebben de overheden en centrale banken wel aanzienlijke economische en financiële steunmaatregelen genomen (tot 2 biljoen USD in de VS) om de crisis in te dijken. De Fed hield de rentevoeten ongewijzigd, en de begeleidende 'dots', die de toekomstige rentevoeten voorspellen, geven aan dat de rentevoeten de komende 2,5 jaar waarschijnlijk rond het nulpunt zullen blijven schommelen.

Inzake tewerkstellingscijfers steeg de tewerkstelling buiten de landbouwsector met 2,5 miljoen versus een voorspelde afname met 7,5 miljoen. De werkloosheidsgraad daalde van 14,7% in april naar 13,3% vorige maand. Die cijfers versterken de verbetering die al tot uiting was gekomen in de bbp-groei van Q2. Bovendien gingen de opbrengsten op Treasuries hoger onder impuls van verbeterende Amerikaanse macrocijfers en ondersteunende verklaringen van Voorzitter Powell.

Het V-vormig herstel lijkt bevestigd te worden: de analisten voorspellen dat de meeste verliezen qua WPA (winst per aandeel) normaal gezien goedgemaakt zijn. Bepaalde sectoren zullen in vergelijking met 2019 zelfs licht groeien.

Qua sectoren heeft Informatietechnologie superieur gepresteerd. Deze sectoren zal normaal gezien superieur blijven presteren, omdat hij profiteert van gewijzigde gewoonten als gevolg van de pandemie. Duurzame consumptiegoederen (zoals bijvoorbeeld Amazon) presteerden ook erg sterk. De economische indicatoren blijven immers verbeteren, en COVID-19 heeft vooral in de kaarten gespeeld van e-commerce. Nutsbedrijven en energie daarentegen presteerden zwak. 

Qua stijlen blijft Groei superieur presteren. Bovendien is de huidige rentecurve een erg goede zaak voor deze sector. Value presteerde dan weer zwak ondanks de cyclische rally tot medio juni. Dat kwam door de vrees voor een verdere verspreiding van het virus in de VS.

Sinds ons laatste comité hebben onze overwogen posities in de sectoren gezondheidszorg en nieuwe technologie positief bijgedragen tot ons rendement. Ondanks de relatief cyclische klemtoon in juni presteerden bedrijven die profiteren van de pandemie superieur, ondanks een blijvend onzeker wereldwijd economisch klimaat. We leden dan weer licht onder onze tactische posities in financiële waarden ondanks de cyclische rally medio juni. Dat kwam door de vrees voor een verdere verspreiding van het virus.

We blijven overwogen in Technologie, ondanks de relatief hoge waarderingen. Het opwaarts potentieel van het softwaresegment wordt stilaan beperkt. De halfgeleiders zijn volgens ons echter nog redelijk gewaardeerd. We behouden onze neutrale score voor Industrials, omdat deze sector beperkt opwaarts potentieel heeft, gelet op de recente outperformance en de relatief hoge waardering tegen het huidige niveau. We behouden onze score voor hoogkwalitatieve banken, omdat de sector nog steeds aantrekkelijk gewaardeerd is. We blijven eveneens overwogen in Communicatiediensten dankzij de aantrekkelijke waarderingen. De regelgevende beperkingen zijn niet langer een topprioriteit, gelet op het huidige economische klimaat. Tot slot behouden we onze positieve blootstelling aan Gezondheidszorg, gelet op de redelijke waarderingen (zeker in historisch perspectief). De sector is ook veerkrachtig in de huidige COVID-19 recessie. We zullen echter de Amerikaanse verkiezingen nauwlettend opvolgen, hoewel er dit moment te weinig duidelijkheid is om de portefeuille nu al te gaan aanpassen.

 Equities US

 

Aandelen groeilanden: verwachte normalisering van de economische activiteit

De beleidsmaatregelen waren ruimer dan verwacht, acht centrale banken uit de groeilanden verlaagden in de loop van de maand hun rentevoeten, het economisch herstel was sterker dan verwacht en de lockdowns werden geleidelijk versoepeld. Bovendien was er hoop dat het COVID-19 vaccin er snel zou komen. Hierdoor gingen de groeilanden in juni fors hoger. Zij presteerden beter dan de ontwikkelde markten. 

De olieprijzen stegen in juni, dankzij een gedeeltelijk hersteld evenwicht tussen vraag en aanbod, en een verwachte normalisering van de economische groei. Bovendien herstelden andere grondstoffen, met name de metalen. Zelfs de goudprijs hield stand in een blijvend onzekere markt en de angst voor een heropflakkering (VS, Brazilië, India, enz.) of een tweede besmettingsgolf met COVID-19.

Wanneer we kijken naar de regio's, presteerde Azië het best, vooral dankzij China. De productieactiviteit normaliseerde immers weer geleidelijk, en het zag ernaar uit dat het V-vormig herstel er dan toch zou komen. Door de verder verslechterende relaties tussen de VS en China waren Chinese aandelen vrij volatiel. Zuid-Korea presteerde superieur in het licht van spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea, dankzij een herstellend consumentenvertrouwen en de (halfgeleider) technologiesector, wat ook Taiwan ondersteunde. Ook India ging hoger, hoewel het aantal COVID-19 besmettingen weer in de lift zat en de spanningen aan de grens tussen India en China weer opliepen. Hierdoor stierven twintig Indische soldaten.  Hoewel de COVID-19 situatie verslechterde, presteerde Latijns-Amerika sterk, dankzij het grondstoffengevoelige zwaargewicht Brazilië. Ook EEMEA (Europa, het Midden-Oosten en Afrika) steeg als regio, terwijl Rusland corrigeerde, wat voor een deel te wijten was aan Norilsk Nickel, dat te kampen had met een ernstige vervuilende diesellek in Siberië. 

Over het algemeen bleven de groeilandenmunten onveranderd, naarmate de dollar terrein verloor. De groei werd in de loop van de maand positief. Qua sectoren stonden Gezondheidszorg, Communicatiediensten en Technologie bovenaan het klassement, terwijl Nutsbedrijven in juni achterbleven. Dankzij de sterke prestaties in juni werd het één van de beste tweede kwartalen van de laatste jaren, na een rampzalig eerste kwartaal, dat één van de slechtste ooit was.

We bleven onze portefeuille kanaliseren richting meer cyclische aandelen. We verminderden daarentegen onze groeiposities, gelet op de extreme waarderingskloof tussen groei en value. Die rotatie werd grotendeels gefinancierd door de afbouw van onze posities in Nutsbedrijven en Consumentengoederen naar 'onderwogen'. Beide sectoren zullen naar verwachting zwak presteren in een omgeving waarin de risicobereidheid hoog is.

Binnen IT gaan we meer inzetten op hardware dan op software, dit omwille van de waarderingen. Binnen Communicatiediensten geven we de voorkeur aan socialemedia- en gamingaandelen. We zijn echter negatief voor Telecom.

Aangezien we vorige keer onze blootstelling aan Latijns-Amerika tactisch hadden opgetrokken van 'onderwogen' naar 'neutraal', hebben we beslist om onze onderwogen positie in Brazilië af te bouwen om de blootstelling te verhogen aan een typische regio met veel miskende waarde en cyclische segmenten (financiële waarden, energie, grondstoffen).

Equities Emerging markets
Equities sectors