202206-EQ-NL-1.PNG

Europese aandelen: cyclische opleving

De wereldwijde aandelenmarkten zijn in mei enigszins gestabiliseerd na de aanzienlijke correctie sinds het begin van het jaar. Maar er waren niet veel nieuwe elementen om te verwerken. De Fed voerde de daad bij het woord en verhoogde de rente. De oorlog in Oekraïne is nog steeds aan de gang, wat niet alleen menselijk leed veroorzaakt, maar ook de voedsel- en energieprijzen onder druk blijft zetten. Beleggers blijven ongerust dat de combinatie van monetaire verkrapping en stijgende energieprijzen kan leiden tot stagflatie (lage groei of zelfs recessie, gecombineerd met hoge inflatie).

Europa heeft besloten een embargo in te stellen op Russische olie uit zee, waardoor het risico ontstaat dat Rusland terugslaat door de levering van gas aan Europa verder te beperken. De gasprijzen voor wintertermijncontracten bleven hoog. De arbeidsmarkten worden steeds krapper. De werkloosheidsgraad in het VK daalde immers tot het laagste niveau sinds 1974, terwijl de werkloosheid in de eurozone nu op het laagste peil ooit staat. Hierdoor versnelde de loongroei in beide economieën, maar door de zeer hoge inflatie bleven de reële lonen negatief. Het Europese consumentenvertrouwen is weliswaar nog steeds laag, maar is in mei verbeterd en de conjunctuurenquêtes waren sterk. Dit zou de Europese Centrale Bank meer vertrouwen moeten geven om de rente te verhogen in het licht van de inflatie.

De Europese aandelenmarkten kenden de afgelopen vier weken een cyclische opleving in een markt die erg defensief gepositioneerd was. De opleving van de markt werd aangevoerd door aandelen met een hoge bèta, zoals small caps, energie en financials.

Energie presteerde opnieuw het sterkst sinds het begin van het jaar, nu de olieprijzen blijven stijgen en analisten hun winstverwachtingen opwaarts bijstellen.

Wat de defensieve sectoren betreft, kunnen we de voorbije vier weken vaststellen dat de basisconsumptiegoederen, gezondheidszorg, nutsbedrijven en telecommunicatiediensten het slechtst hebben gepresteerd tijdens de cyclische marktopleving.

 

NOG STEEDS EVENWICHT GEPOSITIONEERD 

Tegen de achtergrond van aanhoudende stijl- en sectorrotaties en bij gebrek aan een duidelijke kortetermijntrend, blijven wij voorzichtig voor de Europese aandelenmarkten. We blijven defensief gepositioneerd met een aanzienlijke overweging in basisconsumptiegoederen en gezondheidszorg.

Wij zien niettemin een verhoogde kans op een herstelbeweging op korte termijn in zowel de auto- als de banksector.

  • Wij hebben auto's tactisch geüpgraded van -1 naar neutraal. De bottlenecks in de toeleveringsketen nemen geleidelijk af en de sector kan profiteren van de Chinese maatregelen om de economie te stimuleren, met onder meer lagere belastingen op de aankoop van auto's en subsidies voor elektrische voertuigen. Bovendien lijken de waarderingen aantrekkelijk.
  • Wij hebben de banken tactisch geüpgraded van neutraal naar +1. De sector houdt nog niet volledig rekening met de rentestijgingen. Wij geven de voorkeur aan retailbanken en blijven benadrukken dat stockpicking van cruciaal belang blijft. Onze strategische visie is iets voorzichtiger. De eerste verkrappende maatregelen en het einde van het opkoopprogramma van activa van de Europese Centrale Bank kunnen voor bepaalde lidstaten tot een verruiming van de spread leiden en een negatief effect hebben op de relatieve prestaties van de Europese banken. Wij hebben onze positie in de financiële sector geüpgraded van neutraal naar +1, gelet op de feitelijke +1 voor verzekeringen.
202206-EQ-NL-2.PNG

Amerikaanse aandelen: technisch marktherstel

De Amerikaanse aandelenmarkten bleven in mei erg volatiel als gevolg van de aanhoudende onzekerheid rond de oorlog in Oekraïne, het tempo van de monetaire verkrapping door de Federal Reserve en de negatieve impact van de COVID-19 lockdowns in China. De aandelenmarkten zijn in de eerste weken van de maand fors gecorrigeerd, waarna een technisch herstel volgde. Valueaandelen deden het beter dan groeiaandelen, die het nog steeds moeilijk hadden door de druk op de waarderingen. Defensieve sectoren, zoals basisconsumptiegoederen, presteerden in deze context minder goed.

Ondanks de sterke sectorrotatie in de loop van de maand was energie opnieuw een uitblinker dankzij de hogere olieprijzen, terwijl materialen profiteerden van positieve winstherzieningen. Ook de financiële sector en de gezondheidszorg deden het beter dan of presteerden in lijn met de markt, terwijl duurzame consumptiegoederen, basisconsumptiegoederen en de informatietechnologie het minder goed deden dan de bredere markt.

 

Een evenwichtige aanpak

De Amerikaanse markten blijven zich laten leiden door de evolutie van zowel de inflatiecijfers als de rentevoeten. Omwille van de gerelateerde en voortdurende stijl- en sectorrotaties hebben wij een evenwichtige aanpak gehandhaafd met gezondheidszorg als onze enige positieve sectorconvictie, waarbij wij voor ogen houden dat reactiviteit in deze snel evoluerende marktomstandigheden van cruciaal belang zal blijven.

In deze context zijn we van mening dat een aantrekkelijk instapmoment in informatietechnologie niet meer veraf is. De sector lijkt technisch oververkocht te zijn en dicht bij een bodem, terwijl de waarderingen aantrekkelijk worden. Ondanks het feit dat de sector wellicht het dieptepunt heeft bereikt, wachten we liever af waar de langetermijnrente naartoe gaat, gezien de sterke verkrapping door de Fed en de volatiliteit van de rentevoeten.

We hebben dus tijdens het jongste comité geen strategische wijzigingen aangebracht en houden vast aan een semi-defensieve inslag.

202206-EQ-NL-3.PNG202206-EQ-NL-4.PNG

Groeilanden: forse winsten in Latijns-Amerika en positief nieuws uit China.

Na een vrij volatiel rendement in april kregen groeilandenaandelen wat meer stabiliteit in mei en sloten de maand vlak af (+0,1% in USD rendement).

Het sentiment in China verbeterde naarmate de COVID-19-cijfers begonnen te pieken en de verwachtingen omtrent de versoepeling van de lockdown in Shanghai uitkwamen. Ook enkele geruststellende opmerkingen van de Raad van State over beleidsondersteuning om de vertraging van de economische groei op te vangen, hebben tot het herstel bijgedragen. Na het dieptepunt van eind april tekenden de MSCI China en de Chinese A-aandelen in de loop van de maand een licht herstel op. Een soortgelijke verbetering van het sentiment overheerste in andere regio's in Noord-Azië, met inbegrip van Taiwan, waar halfgeleiderreuzen het herstel aanvoerden als gevolg van de afnemende vrees voor een wereldwijde vertraging. Zuid-Korea profiteerde van valutawinsten na meer hawkish opmerkingen van de nieuwe gouverneur van de centrale bank. In India zette de verkoopgolf in mei door, waarbij de markten met 5,9% daalden (in USD), omdat de bedrijfsresultaten tegenvielen en de verkoopdruk van de FII's weer toenam, zelfs toen de overheid beleidsmaatregelen aankondigde om de inflatie te bestrijden.

De lichtpuntjes in de groeilanden voor de maand waren in Latijns-Amerika, waar Chili (+18% in USD) en Colombia (+13,4%) sterke winsten boekten. Chili beleefde een opluchtingsrally toen het ontwerp van de nieuwe grondwet de meest orthodoxe beleidslijnen wegliet, terwijl Colombia won toen beleggers de verkiezingsresultaten van de eerste ronde verwelkomden.

Onder de sectoren waren IT en industrie de uitblinkers, terwijl vastgoed en gezondheidszorg op relatieve basis verloren. In het grondstoffencomplex zagen de meeste industriële metalen een correctie over een hele lijn naarmate de vernietiging van de Chinese vraag toenam. De Brentprijs voor ruwe olie bleef echter hoog toen de lockdowns in China begonnen af te nemen.

 

Wijzigingen in de regiovisies:

Upgrade China naar overwogen (+1)

Nu de COVID-19 toestand verbetert, zien we de eerste tekenen dat China weer opengaat en dat de lockdowns geleidelijk worden versoepeld. Ook wat de regelgeving betreft, wijzen enkele aankondigingen, waaronder de opheffing van het verbod op nieuwe gebruikers van Didi en de afgifte van nieuwe gaminglicenties, erop dat het ergste op het gebied van regelgeving voor Chinese technologie, dat een belangrijk deel van de China index uitmaakt, wellicht achter de rug is. Ten slotte was er ook positief nieuws deze maand over liquiditeit en monetaire stimulus, om kleine ondernemingen te stabiliseren en te steunen, positief. Daarom upgraden we China naar +1.

 

Wijzigingen in sectorratings:

Retailing binnen duurzame verbruiksgoederen - Upgrade naar Neutraal (0):

Aangezien wij nu neutraler staan tegenover Chinese retailers en Chinese technologie, die een belangrijke component zijn van de retailing binnen duurzame verbruiksgoederen, upgraden we de sector op van onderwogen naar neutraal. De bedrijfswinst van spelers als Alibaba, JD.com en Meituan komt iets hoger uit dan de lage verwachtingen, wat wijst op een uitbodeming.

Hoewel mei verre van spectaculair was voor groeilandenaandelen, zijn wij nu al bemoedigd door enkele tekenen van stabilisatie voor de MSCI EM. In relatieve termen (USD) ligt de MSCI EM iets voor op de MSCI AC World sinds begin dit jaar. Dit ondanks het feit dat de geldstromen naar groeilandenfondsen een aantal maanden negatief zijn gebleven en een indicatie zijn van een relatief grote onderweging van wereldfondsen in groeilandenaandelen.

De belangrijkste onbekende voor de markt blijft de inflatie en de eventuele gevolgen van de reactie van de centrale banken om deze aan te pakken. Tot dusver wijst de vastberadenheid van de centrale banken om de inflatie aan te pakken erop dat een aanzienlijke vertraging van de vraag waarschijnlijk nog enige tijd kan aanhouden, wat ons voorzichtig houdt wat de vooruitzichten voor groeilandenaandelen betreft. Relatief gezien wordt de ontkoppeling in de economische cyclus tussen China en de VS echter steeds zichtbaarder, nu China beleidsondersteunende maatregelen aankondigt op zowel het budgettaire als het monetaire front om de groei te stimuleren.

De strategie blijft evenwichtig gepositioneerd, met grote participaties die bestaan uit kwalitatieve en duurzame groeibedrijven in de groeilanden tegen redelijke waarderingen. Dit wordt aangevuld met posities in grondstoffen die een extra bescherming bieden tegen aanhoudende inflatie, en een defensieve neiging met recent toegevoegde posities in telecom en nutsbedrijven.

202206-EQ-NL-5.PNG202206-EQ-NL-6.PNG202206-EQ-NL-7.PNG