18 AUG

2020

Aandelen

Economie herstelt, maar virus ligt op de loer...

 

Europese aandelen – Cijferseizoen voor 2de kwartaal overtrof verwachtingen

De Europese aandelen stabiliseerden in juli, gerekend in euro, en presteerden in dezelfde lijn als de Amerikaanse markten, gerekend in dollar. Het cijferseizoen voor het tweede kwartaal was beter dan verwacht. De Europese landen ondertekenden een historisch akkoord over het Europese herstelfonds (€ 750 mld.). De voorlopende economische indicatoren verbeterden en keerden terug naar hun niveaus van voor de crisis. Bovendien kunnen de Amerikaanse verkiezingen een positieve katalysator zijn voor Europa als de Democraten worden verkozen. Last, but not least, zal elk belangrijk nieuws over een vaccin tegen het coronavirus wellicht een positief effect op de markten hebben. Anderzijds wogen de gespannen relaties tussen de VS en China, in combinatie met een stijging van het aantal nieuwe besmettingen in heel Europa, op de marktstemming.

Het virus is er nog altijd en tijdens de laatste drie weken van juli steeg het aantal nieuwe besmettingen overal in de EU, waarbij het aantal gevallen in alle landen toenam en met 27 % in totaal, d.w.z. het hoogste niveau sinds midden mei. Er zijn misschien ook extra lokale lockdowns in Frankrijk, België en zelfs Duitsland nodig. Vooral Spanje, waar het aantal dagelijkse nieuwe besmettingen aanzienlijk is gestegen (het land probeerde besmettingshaarden in minstens twee regio’s in te tomen), blijft zorgen baren.

Er komen meer stimuli: het herstelfonds heeft voor 2021-2023 nog eens € 750 mld. (meer dan 5 % van het bbp) beloofd, die worden gesplitst als € 390 mld. aan subsidies en € 360 mld. aan leningen. Voor Zuid-Europa / de periferie bedragen de subsidies een gemiddelde steun van 1 % van het bbp voor 2021-2025.

De rente op Brits schatkistpapier daalde met -6,8 bp tot 0,10 %, de rente op Duitse Bunds met -7,0 bp tot -0,52 %, de Europese obligaties bleven achter bij de Amerikaanse (omdat het VK een steunpakket ten belope van 1 % van het bbp had aangekondigd) en het Europese herstelfonds ten belope van 5 % van het bbp werd goedgekeurd.

De voorlopende economische indicatoren bleven verbeteren. De eerste PMI voor de samengestelde productie in de eurozone steeg in juli met 6,3 pt tot 54,8 – de derde stijging op rij na de dip van 13,6 in april. De reeks staat nu hoger dan de productie in januari-februari, voor de crisis.

In Europa overtrof 63 % van de Stoxx 600-bedrijven de WPA-schattingen. De huidige WPA-groei is -23 % jaar-op-jaar en verraste positief met +18 %. De negatieve WPA-groei is nog altijd beter dan de extreem lage verwachtingen van de consensus in de aanloop naar het cijferseizoen. Bovendien gaan analisten er nog altijd van uit dat de WPA-verliezen tijdens het derde kwartaal van 2020 grotendeels zullen worden goedgemaakt. Sommige sectoren zullen zelfs een beetje groeien in vergelijking met 2019.

West-Europa presteert wellicht beter dan de VS, ook al was de lockdown er ingrijpender en viel het bbp er zwaarder terug van piek tot dal. De regio is erin geslaagd om effectief weer op te starten en heeft de band tussen mobiliteit en het virus doorbroken. De cijfers uit de VS tonen daarentegen dat die relatie in de meeste staten nog niet is doorbroken. Het betere crisisbeheer in Europa vertaalt zich in betere vooruitzichten voor het bbp-herstel. Daarnaast helpt de groeiende achterstand van ‘waarde’ in Europa, samen met een overwinning van de Democraten in de VS, Europa waarschijnlijk om sterk te presteren.

Op het vlak van de sectoren presteerden materialen en nutsbedrijven het beste. Nutsbedrijven deden het tijdens de coronacrisis goed dankzij hun stabiele cashflows, hun stabiele rendementen, de zwakke Amerikaanse dollar en de zoektocht naar een positieve blootstelling aan de klimaatverandering. Anderzijds bleef energie achter, waarbij de sector de meest negatieve WPA-groei optekende. De gezondheidszorg bleef eveneens achter door de forse daling van de Amerikaanse dollar. De defensieve sectoren waren in het algemeen beter af dan de cyclische.

Wat de thema’s betreft, presteerden small caps het beste, terwijl de waardeaandelen achterbleven door de enorme economische onzekerheid. Verder deed ‘groei’ het deze maand veel beter dan ‘waarde’, wat de extreme prestatiekloof tussen de twee stijlen versterkt. Waarde blijft historisch zwak presteren.

Omdat waarde, volgens ons, beter zou moeten presteren, handhaven we onze sterke convictie met betrekking tot waardeaandelen – in het bijzonder financiële aandelen – omdat die nog altijd een uitstekende risico-rendementsverhouding bieden. Wij geloven dat een vaccin een stijlrotatie in gang zal zetten, en de economie zal toelaten om te normaliseren en de Amerikaanse en Europese rentes om te stijgen.

Waarom banken binnen de waardestijl? Voor bepaalde namen liggen de waarderingen dicht bij die van 2009. Maar in tegenstelling tot de financiële crisis van 2008 hebben de banken nu voldoende kapitaal om de schok op te vangen. Het kapitaal is ook versterkt door het verbod van de ECB om dividenden uit te keren. Bovendien overschatten de markten de hoeveelheid noodlijdend krediet en de TLTRO’s bieden een extra marge van 25 tot 50 bp. Last, but not least, wordt de sector nu ontzettend weinig gekocht; elke opluchting door de ontwikkeling van een vaccin kan de prijzen omhoog stuwen.

We behouden dus onze score voor kwaliteitsvolle retailbanken, want ze bieden een uitstekende risico-rendementsverhouding en we krijgen de komende maanden wellicht positief nieuws over een vaccin. We handhaven onze negatieve score (-1) van communicatiediensten vanwege de uitdagende fundamentals (negatieve groei en afnemende marges). Ten slotte behouden we onze negatieve blootstelling aan nutsbedrijven (-1), omdat dit in het algemeen een dure sector met weinig groei en weinig kwaliteit is (weinig winstgevendheid en hoge schuldgraad).


 

Amerikaanse aandelen hervatten in juli hun resoluut bullish traject

Nadat ze in juni aan vaart hadden verloren, hervatten de Amerikaanse aandelenmarkten in juli hun resoluut bullish traject. De Amerikaanse markten werden geholpen door big tech en het optimisme over een vaccin, ook al namen de besmettingen toe, werd gevreesd voor een tweede golf, groeiden de spanningen tussen de VS en China en bleef een vijfde steunpakket uit op 31 juli. Het cijferseizoen overtrof de verwachtingen en de voorlopende economische indicatoren keerden terug naar hun niveaus van voor de coronacrisis. Anderzijds wogen de gespannen relaties tussen de VS en China, in combinatie met de toenemende politieke onzekerheid die door de komende presidentsverkiezingen wordt veroorzaakt, op de marktstemming. Ten slotte is de pandemie van covid-19 helemaal niet onder controle. 

In de VS groeide het aantal gevallen verder aan, waarbij de situatie in Californië, Florida, Arizona en Texas bleef verontrusten.

Op het vlak van vaccins bleef het optimisme vrij groot in juli. Pfizer en BioNTech kondigden twee experimentele vaccins tegen het coronavirus aan die een versnelde goedkeuring van de FDA kregen. Moderna creëerde antilichamen in alle patiënten die tijdens fase I werden getest. Uit de eerste klinische tests van de kandidaat van de Universiteit van Oxford bleek dat het vaccin een immuunreactie had opgewekt.

De bedrijfsresultaten voor het tweede kwartaal blijven boven de – weliswaar lage – verwachtingen uitkomen, waarbij 84 % van de rapporterende bedrijven in de VS de verwachtingen overtreft. Bovendien gaan analisten er nog altijd van uit dat de WPA-verliezen tijdens het derde kwartaal van 2020 grotendeels zullen worden goedgemaakt. Sommige sectoren zullen zelfs een beetje groeien in vergelijking met 2019.

Wat betreft de economische factoren zakte de rente op Treasury's met -12,8 bp tot 0,53 %, de Amerikaanse 2/10-jaarsrente met -8,5 bp tot 41,9 bp en de Amerikaanse 10/30-jaarsrente met -9,0 bp tot 66,3 bp. De Treasury's klommen steil omhoog, toen vele Amerikaanse staten hun heropening moesten terugdraaien of afremmen door de verspreiding van het coronavirus, en het herstel van de arbeidsmarkt vertraagde, waarbij het aantal inschrijvingen als werkloze steeg tijdens de laatste twee weken van juli.

De PMI’s herstelden zich grotendeels en de wereldwijde PMI voor de industrie ligt nu hoger dan voordat de lockdowns de wereldeconomie troffen.

De dollar daalde door een massa factoren, zoals het wereldwijde V-vormige groeiherstel door het einde van de stillegging, de afwikkeling van veilige posities in de Amerikaanse dollar, het betere crisisbeheer in Europa, het fiscale en structurele optimisme in die regio, en de negatieve specifieke politieke en fiscale risico’s in de VS, die een gevoel van omgekeerd Amerikaans exceptionalisme in de hand werken.

Wat de sectoren betreft, presteerden de consumptiegoederen uitstekend omdat de gezondheidssituatie in de VS de resultaten van de sector bleef versterken. Anderzijds bleef energie achter, waarbij de sector de meest negatieve WPA-groei optekende, terwijl de defensieve sectoren het beter deden.

Op het vlak van de stijlen blijft ‘groei’ sterk presteren. De huidige daling van de rente op Amerikaanse Treasury's is heel gunstig voor die sector. Aan de andere kant bleef ‘waarde’ achter, voornamelijk door de vrees omtrent de verspreiding van het coronavirus in de VS en de groeiende spanningen tussen de VS en China.

Sinds ons laatste comité hebben onze overwogen posities in de gezondheidszorg en nieuwe technologieën positief bijgedragen aan onze resultaten, omdat die sectoren gezonde winsten opleverden. We verloren echter een beetje door onze tactische blootstelling aan financiële instellingen.

We handhaven onze positieve blootstelling aan banken. Wij geloven dat een vaccin een stijlrotatie in gang zal zetten, en de economie zal toelaten om te normaliseren en de Amerikaanse rentes om te stijgen.

We behouden onze overweging van technologie, ondanks de relatief hoge waarderingen, omdat die sector uitstekende resultaten heeft opgeleverd en goede groeivooruitzichten heeft. We handhaven onze neutrale score voor de industrie, want die sector stijgt nauwelijks nog door de recente, sterke prestaties en de huidige, relatief hoge waardering. We houden ook onze overweging van media & entertainment, omdat de sociale media de grote winnaars van de huidige situatie zijn. Ten slotte handhaven we onze positieve blootstelling aan de gezondheidszorg vanwege zijn degelijke waarderingen (vooral vanuit een historisch perspectief) en kracht tijdens de huidige, door covid-19 veroorzaakte economische vertraging. Maar hoewel we de Amerikaanse verkiezingen nauwgezet opvolgen, is de situatie momenteel te onduidelijk om de portefeuille al aan te passen.


 

Zwakkere dollar en goede economische cijfers duwen groeilandaandelen omhoog

In juli breiden de internationale aandelenmarkten een vervolg aan hun sterke klim van juni door, gerekend in USD, met meer dan 5 % te stijgen. Die nieuwe stijging was te danken aan macro-economische statistieken die boven de verwachtingen uitkwamen, de monetaire en fiscale steun, het vroege optimisme rond een vaccin en een duidelijk verzwakkende dollar.  Maar door de verrassende, wereldwijde opflakkering van het coronavirus en de aanhoudende spanningen tussen de VS en China – die beide een negatieve impact op het kwetsbare economische herstel kunnen hebben – bleven beleggers naar kwaliteitsvolle groeiaandelen en veilige havens zoeken, waardoor de prijzen voor goud, zilver en Amerikaanse Treasury's historische hoogtepunten bereikten. 

De zwakke dollar, de stijgende grondstoffenprijzen en de renteverlagingen door verschillende centrale banken behoorden tot de belangrijkste drijfkrachten achter de sterke prestaties van de groeilanden tijdens de voorbije maanden. 

Azië was sterk, met China dat een sterke PMI en sterke verkoopcijfers voor wagens voorlegde maar ook fors klom doordat de lokale media de markt oppepten. Het land gaf later weer wat winst weg omdat de anti-Chinese nieuwsberichten vanuit de VS aanhielden en Hongkong zijn speciale statuut kwijtraakte. 

Taiwan steeg fors dankzij zijn sterke halfgeleiderindustrie (vooral TSMC). De technologie- en consumentensectoren hielpen ook Korea en India vooruit. 

De prestaties van de ASEAN bleven nogmaals achter bij het regionale resultaat. De betere stemming onder beleggers over de economische stabilisering en de hogere olie- en grondstoffenprijzen zorgden eveneens voor sterke resultaten van de markten en de munten in Latijns-Amerika (Brazilië, Chili) en EMEA (Zuid-Afrika), terwijl Rusland en Turkije in juli achterop bleven hinken. Op het gebied van de sectoren leverden technologie, discretionaire consumptiegoederen en materialen de beste resultaten op, terwijl de financiële instellingen het nog altijd moeilijk hadden. Weinig verrassend presteerden de stijlfactoren (winst)dynamiek en groei dus opnieuw beter dan waarde, waardoor de reeds enorme kloof verder vergrootte. 

We behouden een evenwichtige portefeuille en hebben wat winst genomen op sterk presterende kwaliteitsvolle groeiaandelen en -sectoren. Daarna hebben we die winst deels belegd in meer cyclische aandelen vanwege het extreme maar blijvende waarderingsverschil tussen groei en waarde. We zijn nog altijd onderwogen in nutsbedrijven en dagelijkse consumptiegoederen, omdat beide sectoren duur zijn en wellicht zwak presteren wanneer de risicoappetijt groot is. 

Binnen discretionaire consumptiegoederen hebben we onze positie ten aanzien van de autosector vergroot, gezien de aantrekkelijke waardering ervan en tekenen van herstel. We blijven ook overwogen in consumentendiensten. 

Bij de financiële instellingen handhaven we onze negatieve beoordeling van banken, een sector die nog altijd onder zware druk staat, maar blijven we positief ten aanzien van gediversifieerde financiële instellingen. 

We behouden onze positieve visie ten aanzien van materialen en concentreren ons op goud-/infrastructuurbedrijven, die in dit klimaat beter standhouden. 

We zijn ook nog altijd overwogen in IT, met een voorkeur voor hardware en halfgeleiders in plaats van software door de ideeën over en de waardering van die aandelen. 

Bij de communicatiediensten verkiezen we aandelen in sociale media en gaming, maar zijn we negatief ten aanzien van telecommunicatie, een sector die voor structurele uitdagingen staat. 

We blijven tactisch neutraal ten aanzien van Latijns-Amerika, omdat dit een typische regio is met een enorme vernietigde waarde en cyclische inhoud (financiële instellingen, energie en grondstoffen).