Europese aandelen: Gemengde cijfers

Eq_nl.JPGDe economische cijfers in Europa waren gemengd in november. Positief is dat de flash PMI-enquête voor de eurozone na drie opeenvolgende maanden van achteruitgang weer is opgeveerd. Verschillende landen hebben al nieuwe mobiliteitsbeperkingen ingevoerd om de verspreiding van het virus in te dijken. Deze maatregelen hebben samen met de inflatie het consumentenvertrouwen aangetast. Dat is de afgelopen maanden licht gedaald maar staat nog steeds op het niveau van vóór de Covid-crisis.

Aan het einde van het derde kwartaal groeide de economie weer bijna even snel als vóór de crisis. Sommige sectoren deelden echter niet mee in het herstel, vooral in Spanje.

De verbetering op de arbeidsmarkt moet de consumptie aanzwengelen en het consumentenvertrouwen lijkt voorlopig vrij goed stand te houden. Hoewel de mobiliteit door de laatste COVID-19 golf zal worden beïnvloed, zal het effect op de activiteit tijdens het vierde kwartaal relatief beperkt zijn. Dankzij een gunstige evolutie van de verwachte vraag zouden de bedrijfsinvesteringen matig moeten toenemen.

Dankzij een ondersteunend begrotingsbeleid over de hele EU en de trage herbalancering van de nationale overheidstekorten zou het bbp (in de eurozone) in 2022 met 4,3% moeten groeien, maar de discussies over de nieuwe begrotingsregels zullen waarschijnlijk verhit zijn.

De ECB zal geduld oefenen. Hoewel de ECB heeft toegezegd de PEPP-aankopen in maart 2022 te beëindigen, moet de PEPP nog steeds deel uitmaken van haar instrumentarium... als voorzorgsmaatregel. We verwachten geen lift-off in 2022.

Wat deprestaties van de sectoren over de afgelopen vier weken betreft, kunnen we vaststellen dat IT en gezondheidszorg de grootste klappen kregen, terwijl nutsbedrijven en niet-duurzame consumptiegoederen licht positief presteerden.

Wat de koers/boekwaarde versus het rendement op eigen vermogen betreft, kunnen we vaststellen dat IT vrij duur lijkt te zijn, terwijl energie en materialen vrij goedkoop lijken.

We upgraden industriële waarden (tactische beslissing) en basisconsumptiegoederen (strategische beslissing voor 2022)

 • We upgraden onze positie voor basisconsumptiegoederen van neutraal naar +1. We behouden voeding- en basisgoederenkleinhandel op -1, upgraden voeding & drank naar +1 en upgraden huishoudelijke en persoonlijke verzorgingsproducten naar +1. We nemen deze strategische beslissing voor 2022 omdat we ervan overtuigd zijn dat het WPA-momentum zal versnellen dankzij de aanpassing van de inputkosten. Veel Europese bedrijven zijn wereldleiders. Bovendien is de sector erg aantrekkelijk (op basis van onze financiële modellen, DCF). Het is onze favoriete keuze onder de defensieve sectoren.
 • We blijven onderwogen in zowel telecomdiensten als nutsbedrijven.
 • We upgraden industriële waarden tactisch gezien van neutraal naar +1 wegens geruststellend nieuws over omikron en de liquiditeitsinjectie in de economie door de Chinese overheid. We upgraden de sector en in het bijzonder commerciële diensten naar +1. Deze sector is erg kwalitatief met veel innovatie en wereldwijd leiderschap. Ook het momentum van de winst per aandeel is sterk.
 • Tijdens onze speciale vergadering van 26 november hebben wij de banken gedowngraded van +2 naar +1 en de financiële sector van +2 naar +1, gelet op de macro-economische onzekerheid in verband met de nieuwe COVID-19-variant omikron. Verzekeringen blijven op +1 staan.
 • We blijven neutraal voor duurzame verbruiksgoederen. De sector is immers erg duur. We zijn met name negatief voor auto's en onderdelen, omdat door de megatrends in de sector (elektrificatie, zelfrijdende auto's, enz.) de OEM's grote investeringen zullen moeten doen, die op hun winstmarges zullen wegen. We zijn ook onderwogen in luxegoederen. De sector is nog steeds veel te populair.

Eq1_nl.JPG
 

Amerikaanse aandelen: Omikron: tussen hoop en vrees

De economische bedrijvigheid in de VS is in het derde kwartaal van het jaar iets afgezwakt, maar de laatste peilingen wijzen nog steeds op een sterk economisch momentum. Ondanks de knelpunten in de verwerkende nijverheid is de ISM Services Index op een historisch record gebleven. De begrotingssteun is weggeëbd, maar de compensaties hebben de overhand gekregen, waardoor de dienstenactiviteit is aangetrokken. Los daarvan heeft president Biden eindelijk de langverwachte infrastructuurwet tussen de twee partijen van 550 miljard dollar ondertekend om de wegen, bruggen en spoorwegen van Amerika te verbeteren en in het hele land oplaadpunten voor elektrische voertuigen te installeren.

Intussen blijft de inflatie hoog. Het unieke karakter van de crisis heeft tot ongewone spanningen op de arbeidsmarkt geleid, waardoor de lonen in laagbetaalde sectoren onder druk zijn komen te staan. Candriam verwacht dat de consumentenprijzen zullen blijven stijgen om in 2022 terug te vallen. Aangezien het inflatierisico echter toeneemt, heeft de Federal Reserve zich voorbereid op een mogelijke koerswijziging. Indien nodig zal de centrale bank sneller gaan taperen om zich voor te bereiden op een vroeger dan verwachte renteverhoging. In deze context verwachten de economen van Candriam dat de groei in 2022 boven de langetermijntrend zal blijven, dicht bij 4% in 2022.

De ontdekking van een nieuwe COVID-19 variant, omikron genaamd, heeft de vrees voor een pandemie en lockdown de afgelopen maand opnieuw aangewakkerd. Tot dusver weet niemand of de nieuwe variant de werkzaamheid van de bestaande vaccins aanzienlijk zal verminderen, wat duidelijk een belangrijke kwestie is die de komende weken in het oog moet worden gehouden. Maar zelfs in het worstcasescenario waarbij de werkzaamheid van de vaccins aanzienlijk vermindert, lijken de geneesmiddelenfabrikanten erop te vertrouwen dat zij binnen ongeveer drie maanden nieuwe vaccins kunnen produceren. Ook nieuwe antivirale pillen zouden kunnen helpen om het aantal ziekenhuisopnames binnen een paar maanden te verminderen.

Het is dus onwaarschijnlijk dat aandelen, zelfs in het ergste geval, even volatiel zullen zijn als bij het begin van de pandemie. Wij zijn er vrij gerust op dat de nieuwe COVID-19-variant niet hetzelfde effect zal hebben als de vorige, vooral omdat hij erg besmettelijk lijkt te zijn, maar een minder ernstig ziektebeeld veroorzaakt. Tegen het einde van het jaar zouden we moeten weten of COVID-19, en met name de omikron-variant, onze eerder positieve economische en marktvooruitzichten voor de komende twee tot drie maanden sterk op de helling zullen zetten.

Vandaar hebben wij geen strategische wijzigingen aangebracht. We hebben echter enkele tactische aanpassingen op korte termijn doorgevoerd:

 • Eind november al besloten we om onze sterk overwogen positie in banken af te bouwen van +2 naar +1. We blijven ervan overtuigd dat de sector beter kan blijven outperformen met hogere verwachte langetermijnrentes in de komende twaalf maanden, maar gezien de onzekerheid op korte termijn over het effect van de omikron-variant op het macro-economische klimaat en de langetermijnrentes hebben we gedeeltelijk onze winst genomen.
 • We hebben onze blootstelling aan zowel industriële waarden als technologietactisch verhoogd na een positieve inschatting van de nieuwe omikron-variant. Indien deze variant effectief erg besmettelijk zou blijken, maar minder ernstig, kan een rally op korte termijn uit opluchting niet worden uitgesloten. In deze context lijken industriële waarden aantrekkelijk gewaardeerd, terwijl technologie blijft profiteren van de aanhoudende economische groei, een licht cyclisch aspect heeft en technologie in vele andere sectoren een belangrijke rol speelt. We zullen deze tactische beslissing begin januari opnieuw beoordelen.
 • We blijven positief voor Voor ons is dit duidelijk een GARP-sector (groei tegen een redelijke prijs) en de plannen van Biden voor de gezondheidszorg zijn vrij soft.
 • We blijven neutraal voor materialen. Het risico-rendementsprofiel is slecht, de waarderingen zijn hoog en de grondstoffenprijzen bereiken volgens ons hun hoogste niveau op korte termijn. De meeste grondstoffen zijn duurder dan vóór de pandemie.
 • We blijven neutraal voor basisconsumptiegoederen, wat gerechtvaardigd is door de lage waarderingen.
 • We blijven neutraal voor duurzame verbruiksgoederen. Voor ons is dit duidelijk een sector waarin aandelenselectie essentieel is.
Eq2_nl.JPG
 

De groeilanden zijn licht hersteld, maar de regionale verschillen blijven groot

November was opnieuw een volatiele maand voor groeilandenaandelen. Na een relatief stabiel begin van de maand werden beleggers al gauw risicoschuw toen de Fed aangaf dat ze haar huidige opkoopprogramma van activa sneller dan voorzien zou afbouwen. Het nieuws over Omikron, een nieuwe "zorgwekkende variant" uit Zuid-Afrika die zich echter ook in Europa en andere regio's verspreidt, heeft de ongerustheid op de markt nog verder aangewakkerd. Aangezien beleggers op zoek gingen naar veilige havens, daalde de MSCI EM met 4,1% (in USD, 1,6% slechter dan de MSCI AC World), terwijl Amerikaanse Treasuries 11bp prijsgaven tot 1,44% en de USD 2% won.

De meeste belangrijke groeilandenregio's beleefden in de loop van de maand een correctie, met uitzondering van Taiwan (+2,6% in USD), dankzij de sterke prestatie van de halfgeleider-technologiesector. De grootste regionale weging binnen de index, China, ging opnieuw in het rood in november na een kortstondig herstel in oktober. We wijzen op de aanzienlijke divergentie van onshore Chinese aandelen (CSI 500 +3,3% voor de maand), terwijl beleggers voor offshore China ongerust bleven als gevolg van de globale onzekerheid. Ook Zuid-Korea eindigde de maand in het rood (-4,6%), doordat ongerustheid over nieuwe COVID-19-varianten, bezorgdheid over de inflatie, een monetaire verstrakking en strengere regelgeving wogen op het rendement van aandelen. Indische aandelen boetten aan kracht in, waarbij de regio met 3,1% corrigeerde als gevolg van bezorgdheid over inflatie en tapering. De EMEA-groeilanden, een van de betere markten het afgelopen jaar, gaf ook een groot deel (-7,1%) van zijn winsten terug toen de energieprijzen daalden en de bezorgdheid over COVID-19 aanhield.

In de grondstoffensector daalde de olieprijs (Brent) opnieuw tot onder de 70 USD/vat (een daling met ongeveer 16,9% in de loop van de maand), terwijl de prijzen van de meeste metalen, gaande van staal tot koper, in uiteenlopende mate terugvielen toen de ongerustheid over de wereldwijde groei de bovenhand nam. De groeilandenvaluta's daalden met 7,6% ten opzichte van de dollarindex doordat beleggers veilige havens opzochten. 

Gewijzigde regionale ratings: Upgrade Taiwan, ASEAN en EMEA gedowngraded naar neutraal

Upgrade Taiwan:

De regio blijft relatief beter geplaatst vanuit het oogpunt van winstgroei dan andere groeilandenregio's. Nu het risico van versnelde tapering door de Fed op de voorgrond treedt, zorgen meer kwalitatieve winstgroei en ondersteunende structurele (invoering van de cloud) en opkomende trends (metaverse) ervoor dat we positiever worden over de regio. De aanhoudende krapte bij de halfgeleiders, ondanks lichte normalisatie, draagt bij tot positieve vooruitzichten voor de zwaargewichten van de index.

Downgrade ASEAN:

Downgrade wegens opflakkerend COVID-19-risico, waardoor de heropening in delen van ASEAN vertraging kan oplopen. Ook zwakkere macrovooruitzichten voor sommige ASEAN-landen, vooral indien het opkoopprogramma van activa versneld wordt afgebouwd.

Downgrade EM EMEA:

Nieuw COVID-19 risico voor Zuid-Afrika door nieuwe variant. Geopolitiek risico en dalende energieprijzen wegen op de vooruitzichten voor Russisch herstel. We blijven positief voor andere EMEA-groeilanden, waaronder Polen en Hongarije.

Gewijzigde sectorratings:

Downgrade energie naar neutraal:

In het licht van nieuwe COVID-19 risico's, mogelijk risico van mobiliteitsbeperkingen op de vraag naar olie, downgraden we energie naar neutraal

Upgrade farma naar 1:

Met de nieuwe COVID-19 variant omikron, de vraag naar meer vaccinaties en de hogere uitgaven voor farmaceutische producten, zijn we positiever geworden voor farma groeilanden.

Vooruitzichten:

We blijven een aantal factoren volgen die belangrijk zijn voor het bepalen van de vooruitzichten voor de groeilandenaandelen en -portefeuille. Een belangrijke nieuwe factor in november was het risico van de Omikron-variant, die het wereldwijde herstel vertraagt en de houding van de Fed ten opzichte van inflatie wijzigt, wat erop wijst dat het opkoopprogramma van activa sneller zal worden afgebouwd. Deze beide factoren nopen tot voorzichtigheid bij de aandelenselectie en de afbouw van het risico in de portefeuille. Enkele van deze actieve keuzes werden in de portefeuille doorgevoerd, onder meer door meer kwaliteitsaandelen bij te kopen met een solide balans die duurzame kasstromen genereren en die minder afhankelijk zijn van de wereldwijde groei. Regionaal gezien behouden we een benchmark-neutrale weging in China, met een voorkeur voor onshore lokale aandelen boven offshore H-aandelen en geen blootstelling aan Chinese ADR's. Op de keper beschouwd blijft de portefeuille evenwichtig en gericht op structurele groeiaandelen in de groeilanden die profiteren van lokale thema's die in zwang zijn.

Eq3_nl.JPG
Eq4_nl.JPG