Europese aandelen: een zwak jaarbegin

EQ_202101_nl_1.JPG

Het jaar begon op een optimistische noot, want de Democratische Golf die de VS begin januari overspoelde zorgde ervoor dat de reflatie weer bovenaan de agenda kwam te staan. De aandelenmarkten keken hoopvol uit naar bijkomende budgettaire stimulusmaatregelen. De obligatiemarkten corrigeerden fors waarbij de rente op 10-jarige Treasuries boven de 1 % ging. Het narratief op de markt werd echter minder positief naarmate de vooruitzichten op budgettaire stimulus wegebden en de Covid-vaccinatiecampagnes in de EU niet zo vlot verliepen.

De besmettingscijfers begonnen overal op het continent op te lopen, waarbij het Verenigd Koninkrijk en Duitsland in een nationale lockdown gingen. Vooral het Verenigd Koninkrijk had te lijden onder extreem hoge overlijdens- en besmettingscijfers naarmate een nieuwe variant van het virus zich verspreidde als een lopend vuurtje. De vaccinatiecampagnes werden uitgerold in de EU, weliswaar erg langzaam, met name in Frankrijk. In de laatste week van januari begonnen we echter de positieve resultaten te zien van de vaccinaties in het Verenigd Koninkrijk.

Ondanks een terugval van de consumptie was het bbp in Q4 beter dan verwacht.  De PMI-enquêtes in januari bleven verrassend goed op peil in de industriesector, maar waren nog altijd ondermaats in de dienstensector. De reisbeperkingen die de overheden hadden opgelegd om de derde besmettingsgolf in te dijken, bleven vrij streng. 

De ECB herhaalde haar boodschap dat ze de kredietvoorwaarden soepel zal houden. Dat neemt niet weg dat krappere bancaire kredietvoorwaarden het herstel gedeeltelijk kunnen fnuiken. De snelheid waarmee er wordt gevaccineerd is veel lager dan in de Verenigde Staten of het Verenigd Koninkrijk, maar zou moeten versnellen, waardoor het bbp tegen eind 2021 opnieuw op het niveau van voor de crisis kan draaien: gemiddeld moet het bbp in 2021 met 5,5 % groeien.

Europa is een van de zwaarst getroffen regio's door de pandemie. We zagen een daling van de winst per aandeel van -30 % in 2020. Bovendien verwacht men voor 2021 een groei van de winst per aandeel met 37,7 %. Weinig verrassend waren de belangrijkste sectoren die bijdroegen tot die daling van de winst Financiële waarden (-8,7 %), Industrials (-6,1 %) en Duurzame consumptiegoederen (-8,7 %). De nutssector was de enige sector die in 2020 een licht positieve winstgroei optekende (+0,3 %), onder impuls van de groene transitie die aan de gang is.

Qua thema's behoorden momentum en smallcaps tot de beste presteerders. De veerkracht van de PMI's speelde in de kaarten van de smallcaps. Bovendien blijven de waarderingen van hoogstaande smallcaps aantrekkelijk. Value presteerde daarentegen zwak.

Ondanks de recente zwakkere prestaties denken we dat de rotatie nog wel een eind kan doorgaan. De economische indicatoren zullen normaal gezien blijven herstellen naarmate de vaccinatiegraad verder toeneemt. De aangekondigde herstelplannen zouden dit jaar moeten worden geïmplementeerd. Al die elementen moeten ervoor zorgen dat de rotatie naar value/cyclische waarden zich de komende maanden doorzet.

We behouden onze score voor Verzekeringen op +1. De sector is nu immers aantrekkelijk, zeker omdat de langetermijnrentes in de lift zitten. We blijven sterk overwogen in kwalitatieve Retailbanken omdat ze nog altijd aantrekkelijk gewaardeerd zijn ondanks de recente outperformance. De aanhoudende normalisatie van de economie zou de sector moeten blijven ondersteunen. De Amerikaanse rentevoeten zullen naar verwachting blijven stijgen, wat ook invloed zal hebben op de Europese rentevoeten. Bovendien zijn de winsten beter dan verwacht en blijven de voorzieningen laag.

Onze sterk onderwogen positie in de Nutssector wordt bevestigd. Het is namelijk een erg dure defensieve sector met een bijzonder hoge schuldgraad. Bovendien is de sector erg gevoelig voor druk op de langetermijnrentes, die momenteel aan de gang is. Er is bijzonder veel concurrentie in de hernieuwbare energiesector, van zowel grote oliebedrijven als financiële spelers. Er wordt steeds agressiever geboden op hernieuwbare-energiesites, waardoor het rendement op eigen vermogen daalt.

We behouden onze neutrale score voor huishoudelijke en verzorgingsproducten, omdat de sector erg gevoelig is voor de rentevoeten. Volgens ons blijft de sector op lange termijn echter een winnaar.

We behouden onze negatieve scores (-1) voor Communicatiediensten wegens uitdagende fundamentals (negatieve groei en afkalvende marges).

EQ_022021_NL_2.PNG

 

Amerikaanse aandelen: beleggers blijven voorzichtig voor de economische vooruitzichten op korte termijn

De Amerikaanse aandelenmarkten begonnen sterk aan de maand januari, maar moesten het grootste deel van die winst weer prijsgegeven tegen het eind van de maand. Beleggers blijven immers voorzichtig voor de economische vooruitzichten op korte termijn. In de laatste week van de maand lokten retailbeleggers een short squeeze uit, en kochten ze volop de meest geshorte aandelen. Dat verklaart de volatiliteit van de brede markt op het eind van de maand. De beweging gaf aanleiding tot de grootste correctie op Wall Street sinds oktober. Het voedde ook de vrees voor een zeepbel nog meer, en de ongerustheid over de waarderingen.

De epidemie is nog niet onder controle. De eerste effecten van de vaccinatiecampagne beginnen we nu echter te zien in de VS. Het aantal besmettingen op dagbasis begint immers fors af te nemen.

Door de opstoot van de pandemie is het economisch herstel in Q4 vertraagd, maar het momentum blijft sterk, met name voor investeringen. De ISM-enquêtes wijzen op verdere groei in de toekomst, hoewel de industriesector kampt met enige aanvoerbeperkingen.

De consumptie veerde in januari weer op na een zwak eindejaar. Het consumentenvertrouwen blijft echter nog altijd onder het pre-crisisniveau.

De nieuwe administratie zal naar verwachting nog meer stimulusmaatregelen nemen. Het Amerikaanse herstelplan (ter waarde van USD 1,9 biljoen) ligt momenteel ter discussie, en omvat extra ondersteuning aan gezinnen met een nieuwe cheque van USD 1400 en werkloosheidsuitkeringen die tot september worden verlengd.

Na een krimp met 3,5 % in 2020 zal het bbp normaal gezien met 4,9 % toenemen in 2021. Ons scenario gaat uit van een geleidelijke versoepeling van de social distancing, aangezien het grootste deel van de bevolking tegen de zomer van 2021 gevaccineerd zal zijn. We denken dat er nog eens USD 1 biljoen aan bijkomende Covid-steunmaatregelen zullen worden genomen. De opwaartse risico's kunnen zich voordoen indien de begrotingssteun groter zou uitvallen dan verwacht en/of indien de gezinnen een deel van hun overtollige spaargelden uitgeven.

De Amerikaanse economie bleek in 2020 veerkrachtiger dan verwacht.  We zagen een daling van de winst per aandeel met -9,5 % in 2020. Bovendien verwacht men voor 2021 een groei van de winst per aandeel met 22,4 %. Weinig verrassend waren de belangrijkste sectoren die bijdroegen tot die winstdaling: Financiële waarden (-3,7 %), Energie (-3,5 %) en Industrials (-2,3 %). Anderzijds tekenden Consumentengoederen, IT en Gezondheidszorg een positieve winstgroei op van respectievelijk 0,3 %, 1,3 % en 1,7 %, waardoor de VS hun algemene winstdaling binnen de perken konden houden.

Qua sectoren presteerden Communicatiediensten en Informatietechnologie superieur terwijl Materials minder goed presteerde wegens economische onzekerheid op korte termijn.

Qua stijlen presteerden smallcaps en groei superieur. Uiteraard presteerde Value minder goed na nieuwe lockdownmaatregelen, wat ons eraan herinnert dat de pandemie nog niet gedaan is.

Sinds de meest recente bijeenkomst van ons beleggingscomité hebben onze positieve score voor Informatietechnologie en onze neutrale score voor Vastgoed hun vruchten afgeworpen. Onze overweging in Financials kostte ons echter rendement, ondanks de stijgende rentevoeten. Onze positieve score op Materials kostte ons ook rendement, wegens de onzekerheid op korte termijn aangaande de evolutie van de pandemie.

Ondanks de mindere prestaties van de Valuestijl in januari denken we dat de rotatie nog wel een eind kan doorgaan. De economische indicatoren zullen normaal gezien blijven herstellen naarmate de vaccinatiegraad verder toeneemt. De Amerikaanse rentevoeten zullen naar verwachting blijven stijgen, wat een goede zaak is voor Financiële waarden. De aangekondigde herstelplannen zouden dit jaar moeten worden geïmplementeerd. Al die elementen moeten ervoor zorgen dat de rotatie naar value/cyclische waarden zich de komende maanden doorzet.

Bijgevolg houden we al onze scores ongewijzigd. 

We behouden onze score voor Materialen, want de sector heeft altijd geprofiteerd van herstelplannen en zou hier opnieuw sterk van moeten profiteren.

We behouden onze score voor consumentengoederen, gelet op het herstel na de pandemie dankzij het vaccin.  De sector is te defensief.

We blijven overwogen in banken, omdat de rotatie volgens ons nog niet afgelopen is. Bovendien is de Amerikaanse 10-jaarsrente een zegen voor de sector.

We behouden onze neutrale score voor Media/Entertainment omdat Joe Biden de belastingen voor die bedrijven zou kunnen verhogen. De sector leed onder de cyclische rally die aan de gang is. We blijven overwogen in Technologie omdat de fundamentals sterk blijven dankzij seculaire groeifactoren. We behouden onze neutrale score voor Duurzame verbruiksgoederen. Het opwaartse potentieel van specifieke namen is nu beperkt geworden. Bovendien is dit een erg heterogene sector, met dominante bedrijven zoals Amazon en talrijke verliezers. Beleggen in de sector vereist een goede aandelenselectie.

We behouden onze neutrale score voor Industrials, omdat de sector beperkt opwaarts potentieel heeft, gelet op de recente outperformance en de relatief hoge waardering tegen het huidige niveau.

Tot slot behouden we onze positieve blootstelling aan Gezondheidszorg, gelet op de redelijke waarderingen (zeker in historisch perspectief). De sector is ook veerkrachtig in de huidige Covid-19 recessie.  Het politieke klimaat blijft redelijk, en door de krappe meerderheid die de Democraten hebben in de Senaat, worden drastische veranderingen van het Amerikaanse gezondheidssysteem minder waarschijnlijk. De meeste Republikeinen en zelfs sommige Democratische senatoren zouden zich verzetten tegen een heuse progressieve gezondheidsagenda. Dat neemt niet weg dat het onderwerp van de geneesmiddelenprijzen geregeld op tafel zal komen (hoewel at voor de nieuwe regering waarschijnlijk geen topprioriteit wordt). Dat kan volatiliteit veroorzaken. We verwachten ons niet aan ingrijpende veranderingen, en beschouwen de gezondheidszorgsector en de meeste van zijn subsectoren als interessante langetermijnbeleggingen.

EQ_022021_NL_3.PNG

 

Groeilanden: de cyclische rally is nog niet afgelopen

De wereldwijde aandelenmarkten begonnen sterk aan januari. In de VS veroverden de Democraten de controle over de Senaat, wat het pad effent voor een ruimer stimuluspakket. Het feestje was tegen het eind van de maand echter al een stuk minder uitbundig. De markten, die waren vooruitgelopen op de verwachtingen, werden zich immers bewust van de uitbundigheid en hoge waarderingen in bepaalde segmenten.

De ontwikkelde landen zijn Covid te lijf gegaan met ongeziene stimulusmaatregelen, wat het beste doet vermoeden voor de groeilanden, die gevoelig blijven voor de wereldwijde economische groei. Als resultaat daarvan, en onder impuls van een zwakkere dollar en aantrekkende groeiverwachtingen, zetten de groeilanden hun relatieve superieure prestaties voor de tweede opeenvolgende maand voort. Dankzij sterke instromen van fondsen won de MSCI EM in januari 3,0 %, in tegenstelling tot een terugval van 1,1 % voor de ontwikkelde markten.

Regionaal presteerde Azië het best. In Taiwan, waar we veel technologie terugvinden, die sterk presteerde, zagen we een winst van 6,5 %. De MSCI China steeg met 7,4 % dankzij beter dan verwachte reële bbp-groei van 14,9 % op kwartaalbasis, wat de hoop op een duurzaam herstel versterkte.  India, waar wat winst werd genomen, tekende voor een verlies van 2,4 % in afwachting van duidelijkheid over de volgende reeks financiële begrotingscijfers. Buiten Azië was Latijns-Amerika een zwakke regio. Het verlies van 6,8 % daar deed de sterke winsten in december teniet. EMEA boekte een mooie winst van +1,1 %, waarbij de Golfstaten superieur presteerden. Rusland (-2,8 %) en Turkije (-3,5 %) daarentegen bleven op het sentiment wegen. 

Op sectorniveau herstelde de groei. De superieure sectoren Communicatiediensten, Duurzame consumptiegoederen en Technologie boekten winsten van respectievelijk 12,5 %, 7,2 % en 5,1 %, terwijl Nutsbedrijven en Vastgoed achterbleven met een verlies van 3,6 % en 3,4 %. De grondstoffenprijzen bleven stijgen. De prijzen van metalen gingen hoger, maar vooral de WTI olieprijs won 7,6 % in januari, toen Saoedi-Arabië een verrassende productieverlaging van nog eens 1 miljoen vaten per dag doorvoerde. Qua munten verloren de groeilandenmunten wat terrein tegenover de USD naar het eind van de maand toe. De rentevoeten op Amerikaanse 10-jarige Treasuries gingen fors hoger naar 1,07 %.

Volgens ons is de cyclische rally nog niet afgelopen. De economische indicatoren zullen normaal gezien blijven herstellen naarmate de vaccinatiegraad verder toeneemt. De Amerikaanse rentevoeten zullen naar verwachting blijven stijgen. De aangekondigde herstelplannen zouden dit jaar moeten worden geïmplementeerd. Al die elementen moeten ervoor zorgen dat de rotatie naar value/cyclische waarden zich doorzet.

Bijgevolg trokken we onze score voor India op van 0 naar +1. De economische cijfers zijn aan de beterhand, de begroting 2021 is gericht op groei: blootstelling aan cyclische waarden verhogen (zoals financiële waarden en materialen).

We verhoogden ook onze score voor Media & Entertainment van -1 naar 0. Alibaba (een zwaargewicht in de index) herstelde. Andere portefeuilleposities zoals Bilibili doen het ook goed.

We behouden onze score voor Financiële waarden omdat we denken dat value goed zal blijven presteren. Binnen de financiële waarden zijn we overwegend positief voor bepaalde traditionele banken, beurzen en nichespelers, omdat online brokers profiteren van het huidige marktklimaat + fintech: thematische rugwind (toenemende concurrentie voor banken).

We behouden onze positieve score voor auto's & onderdelen, gelet op de aanhoudende cyclische rally, niet het minst voor het thema elektrische voertuigen.

We behouden onze neutrale score voor consumentendiensten, gelet op zijn hoge waardering. Bovendien wordt verwacht dat deze eerder defensieve sector zal blijven lijden onder de marktrotatie die aan de gang is.

We behouden onze neutrale score voor retailing omwille van de hoge waarderingen van stay-at-home aandelen (e-commerce).

We behouden onze score voor gezondheidszorguitrusting, gelet op de huidige marktrotatie.  Volgens ons blijft deze sector op lange termijn echter een winnaar.

We behouden onze positieve score voor Latijns-Amerika. Dat is immers typisch een regio met enorm miskende valuebedrijven en cyclische segmenten (financiële waarden, energie, grondstoffen). De aanhoudende rally van value zou in het voordeel van de regio moeten spelen.

We behouden onze score voor de transportsector omdat de waarderingen aantrekkelijk zijn.  De aandelen werden fors afgestraft. Ze hebben de neiging om te herstellen dankzij de heropening/het vaccin. De risico/opbrengstverhouding is duidelijk gunstig.

We behouden een evenwichtige portefeuille en combineren value/cyclische waarden en bedrijven die profiteren van de heropening van de economie met kwalitatieve groeibedrijven en -sectoren (technologie, gezondheidszorg, duurzame verbruiksgoederen). Qua stijlen hebben we daardoor een beter evenwicht tussen groei en value en verlagen we de focus op momentum als financieringsbron, ondanks onze positieve kijk op langere termijn.

EQ_022021_NL_4.PNG
EQ_022021_NL_5.PNG