18 MEI

2020

Aandelen , Onderwerpen

De economie gaat geleidelijk weer open, nieuwe hoop voor beleggers

 

Europese aandelen: Sterk afnemende liquiditeit

Equities

Europese aandelen zijn sterk hersteld ten opzichte van het dieptepunt in april. De markten, die blijkbaar abstractie kunnen maken van zeer slechte economische cijfers en de olieprijzen, gingen hoger onder impuls van de bijkomende maatregelen van de overheden en centrale banken. Over heel Europa zijn de Covid-curves ondertussen afgevlakt. Verschillende landen zijn al begonnen met hun exitstrategie. Hierdoor ging de volatiliteit in de loop van de maand sterk naar beneden.

Met betrekking tot de economische cijfers zijn de PMI's en de Duitse IFO in april gedaald. Dat komt door de bijkomende lockdowns, verdere verslechtering van de arbeidsmarkt en een herstel dat langer duurt dan verwacht.  Begin mei zagen we voorzichtig de eerste inflows richting aandelen. Beleggers hoopten dat het ergste achter de rug is. De meeste Europese landen bereikten in april hun piek voor wat het aantal Covid-gevallen betreft.  Bovendien zou mei een keerpunt moeten zijn, omdat de voorlopende economische indicatoren de komende maanden zouden moeten verbeteren, naarmate de economie weer opstart.

Volgens ons zou de Europese economie, in lijn met het potentieel sterke economische herstel, tegen 2021 de meeste WPA (winst per aandeel) verliezen moeten kunnen compenseren. 

Gezondheidszorg en IT hebben sinds ons laatste comité het beste gepresteerd. Ondanks de hoge waarderingen gaan beleggers door het coronavirus nog steeds vluchten naar een veilige haven zoals gezondheidszorg en IT. Dat zijn sectoren die allebei een sterke rol spelen in de strijd tegen het virus. Duurzame consumptiegoederen, waarvan de waardering rekening houdt met een worstcasescenario, begint nu stilaan op te leven nu de quarantainemaatregelen worden opgeheven. Energie en communicatiediensten hebben duidelijk minder goed gepresteerd.

Interessant om vast te stellen is dat de financiële waarden eind april veel beter presteerden. Toen besliste de ECB immers om een aantal wijzigingen door te voeren aan de voorwaarden van haar doelgerichte herfinancieringsoperaties op langere termijn (TLTRO III). De bedoeling is om nog meer krediet te verstrekken aan gezinnen en ondernemingen, gelet op de huidige economische crisis. De financiële waarden verloren begin mei wat terrein, omdat beleggers wachtten op meer duidelijkheid over slechte leningen.

Qua stijlen presteerden smallcaps veel beter, terwijl value zwak bleef presteren. De kortingen op de waardering waren extreem.

Value is nog nooit zo goedkoop geweest in vergelijking met groei in Europa

De groeistijl heeft aanzienlijk beter gepresteerd dan zijn value tegenhanger sinds de grote financiële crisis (GFC). Hij staat nu op een historisch hoogtepunt, een extreem niveau dat nog nooit tevoren werd bereikt. De valuestijl daarentegen, die sinds de GFC wordt geconfronteerd met lage en dalende rentevoeten, heeft de zwaarste klappen gekregen.

De valuetrein staat nog steeds in het station, maar hoelang gaat dit nog duren?

Als gevolg van de recente marktcorrectie zijn er nog steeds kansen bij Europese aandelen. De correctie heeft dus dusver weinig onderscheid gemaakt, want 'goede value' werd net zo zwaar getroffen als 'slechte value'. Maar voor valueaandelen die deze crisis kunnen overleven, kunnen de rendementen vanaf de huidige niveaus erg interessant worden.

De ervaring leert ons dat we een stijlrotatie kunnen meemaken. Value kan dan stijgen zodra de gevolgen voor de winsten bekend zijn.

Valueaandelen zouden beter moeten presteren dan groeiaandelen op korte termijn, dankzij de meer stabiele Europese en Amerikaanse obligatierendementen, wegebbende handelsspanningen, stabiliserende macro-economische cijfers, een economisch herstel en het soepele monetair beleid. Al deze elementen zouden valueaandelen een boost moeten geven.

Hierdoor blijven we nog steeds sterk overtuigd van retailbanken, gelet op de erg aantrekkelijke waarderingen. We behouden eveneens onze shortpositie op verzekeringen omdat de solvabiliteitsratio's van de verzekeraars sterk verslechterd zijn. Bovendien is deze rentecurve geen goede zaak voor de sector. We blijven positief voor de autosector, omdat de prijskortingen extreem zelfs (zelfs nog diepere value). We houden de prestaties van de valuestijl nauwlettend in de gaten tijdens het marktherstel de komende weken en maanden. We verwachten dat deze stijl de komende weken fors zal herstellen. Onze score voor energie blijft neutraal, omdat de olieprijzen mogelijk nog lange tijd laag blijven. Bovendien behouden we ook onze positieve kijk op huishoudelijke en persoonlijke verzorgingsproducten en voeding & drank. Die zijn immers nog steeds aantrekkelijk gewaardeerd, hebben solide inkomsten en bieden aan de aandeelhouders een mooi rendement.

 Equities Europe
 

 

Amerikaanse aandelen: presteren beter dan cyclische sectoren

Het algemene herstel van de aandelenbeurzen in april was bijna even spectaculair als de brutale correctie van februari-maart. Beleggers werden plots positief door verschillende factoren. De krachtige centrale banken en fiscale stimuli zullen ons naar verluidt doorheen de rampzalige Q2 2020 terugval loodsen, zowel op economisch als bedrijfsvlak. De Covid-19 cijfers worden stilaan positief, gelet op de ziekenhuisopnames, het herstel, behandelingsmogelijkheden en vooruitgang die er wordt geboekt rond testing, tracing en zelfs vaccins. Door deze zeer geleidelijke heropening van de economie ontstaat er hoop dat het ergste van de coronacrisis achter de rug is. De winsten over Q1 en de bijhorende Q2 prognoses zijn doorgaans niet zo slecht als gevreesd.

De Amerikaanse aandelenmarkten gingen fors hoger en maakten nog een deel van het verlies van maart goed. Het aantal Covid-gevallen in de VS is in de loop van de maand verder verminderd, en in vele Amerikaanse staten bereikten de curves een plateau/piek. Bovendien nam de Fed nog verschillende bijkomende maatregelen om de economie te ondersteunen. Zo trok ze 2,3 biljoen dollar uit voor kredieten aan ondernemingen, staten en lokale overheden, aan de hand van nieuwe financieringsfaciliteiten. 

Wanneer we kijken naar de economische indicatoren, is het aantal nieuwe werkloosheidsaanvragen fors gestegen. De werkloosheidsgraad in de VS bedraagt nu 20%. Bovendien is het bbp in Q1 met 4,8% gekrompen en zijn de opbrengsten op Amerikaanse Treasuries met -3,0bp gedaald tot 0,64%. Tot dusver hebben 24% van de S&P500 bedrijven hun resultaten bekendgemaakt. 42% daarvan klopte de Q1 winsten, en 41% klopte de winstvooruitzichten. Dat is in het algemeen niet zo slecht als werd gevreesd. 

Begin mei zagen we wat geld stromen richting aandelen. Beleggers hoopten dat het ergste achter de rug is. Bovendien zouden de voorlopende economische indicatoren de komende maanden zouden moeten verbeteren, naarmate de economie weer opstart.

Volgens ons zou de Amerikaanse economie, in lijn met het potentieel sterke economische herstel, tegen 2021 zijn WPA-verliezen moeten kunnen compenseren. 

Zoals verwacht presteerden cyclische sectoren zoals energie, materialen, IT en duurzame verbruiksgoederen afgetekend beter. We zagen een forse heropleving van energie, materialen en duurzame verbruiksgoederen. Dat zijn sectoren waarvan de waardering rekening hield met een worstcasescenario, maar die nu beginnen op te leven nu de quarantainemaatregelen worden opgeheven. Informatietechnologie is de afgetekende winnaar van deze crisis, omdat nieuwe technologieën een belangrijke rol spelen in de strijd tegen het virus. Defensieve sectoren zoals nutsvoorzieningen, telecom en verbruiksgoederen daarentegen presteerden minder goed.  Inzake stijl presteerden kwaliteitsaandelen en smallcaps het best in april.

We zien dat de prestaties van de verschillende sectoren nog steeds sterk uiteenlopen. Financials, industriële waarden en energie blijven immers achter. Anderzijds presteerden IT en communicatiediensten deze maand veel beter. Gezondheidszorg daarentegen, een sector die bijzonder sterk heeft gepresteerd sinds de uitbraak van de crisis, begint nu achterop te hinken. Bovendien stellen we vast dat Groei nog nooit zo duur is geweest in vergelijking met Value.

Al onze overtuigingen – onderwogen Industrials, overwogen Gezondheidszorg en Communicatiediensten, sterk overwogen Informatietechnologie – leverden hun vruchten af.

We trokken onze score op voor hoogkwalitatieve banken, omdat de sector te zwaar is gecorrigeerd en nu bijzonder aantrekkelijk gewaardeerd is. De correctie heeft dus dusver weinig onderscheid gemaakt, want 'goede value' werd net zo zwaar getroffen als 'slechte value'. Maar voor valueaandelen die deze crisis kunnen overleven en de overkant kunnen bereiken, kunnen de rendementen vanaf de huidige niveaus erg interessant worden. We behouden een sterk overwogen positie in informatietechnologie ondanks de hoge waarderingen. Door de corona-epidemie vinden nieuwe disruptieve technologieën zoals thuiswerken, 5G, cyberbeveiliging enz. steeds sneller ingang.  We behielden eveneens onze sterk overwogen positie in communicatiediensten dankzij de aantrekkelijke waarderingen. De regelgevende beperkingen zijn niet langer een topprioriteit, gelet op het huidige economische klimaat. Tot slot blijven we positief voor gezondheidszorg, ondanks de hoge waarderingen. We zien momenteel immers geen elementen die een neerwaartse trend kunnen uitlokken.

 Equities US

 

Aandelen groeilanden: groeilanden zijn ietwat gestabiliseerd

Na historisch slechte prestaties in Q1 zijn de groeilanden in april met 9% gestegen, hoewel ze 1,8% slechter presteerden dan de ontwikkelde landen. Wereldwijd groeit de hoop dat de economieën opnieuw open zullen gaan. Ongeziene fiscale en monetaire ondersteuning geeft een impuls aan de sterke opleving van de markten. Ondertussen hebben elf centrale banken in de groeilanden deze maand hun rentevoeten verlaagd. 

Azië presteerde het best. China ging hoger dankzij het geleidelijke herstel van de vraag- en aanboddynamiek. Die draait bijna opnieuw op volledige capaciteit, terwijl India fors herstelde dankzij de aangekondigde maatregelen van de RBI die werden genomen om de economische gevolgen van de pandemie en lockdown te milderen. Taiwan ging hoger dankzij buitenlandse geldstromen die opnieuw richting het land vloeiden, een positieve outlook voor 5G, de vraag naar pc's en servers, en de aantrekkende vraag naar smartphones. Dat gaf allemaal een boost aan de IT-sector. Ook ASEAN herstelde, na een bijzonder zwakke prestatie in Q1. EEMEA ging eveneens hoger, dankzij de sterke prestaties van de materialensector en ondanks het feit dat de schuld van Zuid-Afrika werd gedowngraded naar de rommelstatus. Latijns-Amerika kreeg de zwaarste klappen. Het leed onder het coronavirus en onder de politieke onrust in Brazilië, waarbij de president en belangrijke leden van de regering betrokken zijn.

De dollar en munten uit de groeilanden bleven onveranderd. We zagen een sterk herstel bij de Indonesische roepia, de Russische roebel en de Chileense peso. De grondstoffenprijzen, vooral de edelmetalen, stegen. Het klimaat blijft immers onzeker. De olieprijzen kwamen in april onder druk te staan omwille van overaanbod en de daarmee gerelateerde opslagproblemen (ze gingen zelfs voor de eerste keer in de geschiedenis negatief), maar herstelden wel naar het eind van de maand. Materialen en gezondheidszorg waren de best presterende sectoren.

We blijven positief voor Noord-Azië (China, Zuid-Korea, Taiwan). Door onze thematische benadering hebben we de posities verhoogd in sectoren die profiteren van de coronapandemie, zoals (1) e-commerce, (2) thuiswerken/technologie, (3) digitale/fysieke infrastructuur. Die werden gefinancierd door het afbouwen van onze blootstelling aan financiële waarden naar 'onderwogen'. We trokken daarentegen onze posities in gezondheidszorg op tot 'overwogen', vooral via uitrustingsgoederen en -diensten voor de sector.

We werden neutraal voor ASEAN, omdat de regio een bodem heeft bereikt na een sterke periode van mindere prestaties, hoewel deze in april 2020 wel wat is hersteld.

We verlaagden onze blootstelling aan opkomend Europa en Latijns-Amerika naar 'onderwogen'. We verlaagden onze blootstelling aan Turkije en verlaagden onze blootstelling aan Brazilië tactisch naar 'onderwogen', omdat de situatie op politiek vlak is verslechterd. Ondertussen richten we ons op kwalitatieve bedrijven die in het buitenland actief zijn, en verlagen we onze blootstelling aan bedrijven die in het binnenland actief zijn.

We verhoogden onze blootstelling aan materialen naar 'overwogen', en richten ons vooral op goud-/infrastructuurgerelateerde bedrijven.

Equities Emerging markets