Equities

Europese aandelen: Nieuwe all-time high

Na de beperkte correctie in september hebben de wereldwijde aandelenmarkten deze verliezen in oktober ruimschoots goedgemaakt en sloten ze de maand af op een nieuw historisch hoogtepunt. Hoewel de afbouw van de stimulus van de Fed, de Chinese vastgoedcrisis, de bottlenecks in de toeleveringsketen, de waas over de begrotingssteun in de VS en de stijgende langetermijnrente in september nog steeds zorgden voor hoofdbrekens bij beleggers, keerde het tij in oktober aanzienlijk aangezien beleggers steun putten uit sterke bedrijfsresultaten voor Q3 in alle sectoren en regio's.

Op haar bijeenkomst van oktober herhaalde de Europese Centrale Bank (ECB) dat ze verwacht dat de huidige inflatie-opstoot tijdelijk zal zijn. De beslissing over de manier waarop er activa moeten worden opgekocht zodra het pandemie-noodaankoopprogramma of PEPP is afgelopen, werd uitgesteld tot december. De economische groei in Europa blijft amechtig. Dat komt het sterkst tot uiting in Duitsland, waar de zwakte in de autosector als gevolg van een tekort aan halfgeleiders weegt op de industriële productie. Het is opmerkelijk dat, met uitzondering van de autosector, de industriële productie van de eurozone opnieuw boven het niveau van vóór de pandemie ligt. 

Aan het einde van het derde kwartaal draaide de economie weer bijna even sterk als vóór de crisis, goed voor een daling van slechts 0,5%. Sommige sectoren deelden echter niet mee in het herstel.

De consumptiekloof is nu bijna gesloten, maar de opflakkering van nieuwe coronabesmettingen blijft een risico.

Het gecumuleerde spaaroverschot, gecombineerd met overheidsmaatregelen, zou de energieschok voor huishoudens moeten helpen opvangen. Het consumentenvertrouwen lijkt voorlopig vrij goed stand te houden.

De bbp-groei (in de eurozone) zal naar verwachting redelijk goed op het trendniveau liggen tegen het einde van het jaar, met een gemiddelde stijging van 5,0% in 2021 en 4,3% in 2022.

De ECB zal blijven versoepelen om de gunstige financieringsvoorwaarden te behouden, vooral omdat de strategische herziening resulteerde in een symmetrische inflatiedoelstelling van ongeveer 2%. Toch zijn de onderhandelingen over de afbouw van het stimulusprogramma gestart: wat er gebeurt na het einde van het PEPP in maart 2022 is nog altijd een groot vraagteken!

Wanneer we kijken naar het rendement van de verschillende stijlen, zagen we groeiaandelen de voorbije vier weken beter presteren dan valueaandelen, en largecaps presteerden beter dan smallcaps.

Op sectorniveau maakte de IT-sector de voorbije vier weken het mooie weer, terwijl energie en financiële waarden, die het afgelopen maand goed deden, de grootste klappen kregen.

Wat koers/boekwaarde vs. het rendement op eigen vermogen betreft, vonden we IT erg duur, terwijl financiële waarden, energie en materialen nog altijd goedkoop waren.

Onze scores veranderen niet deze maand

 • We blijven neutraal voor basisconsumptiebedrijven (voeding & drank en huishoudelijke en persoonlijke verzorgingsproducten). De margedruk door stijgende grondstoffenprijzen en andere transportkosten zal nog een kwartaal aanhouden vooraleer de positieve effecten van prijsaanpassingen zichtbaar worden. De sector is nog steeds erg aantrekkelijk, maar de winst per aandeel (WPA) zal nog enkele maanden negatief evolueren voor deze opnieuw in de goed richting gaat. Ook de hogere langetermijnrente is nefast voor de sector.
 • We houden verzekeringen op +1. De verzekeringssector is momenteel de meest aantrekkelijke cyclische sector in Europa. De hogere rentevoeten op overheidsobligaties in Europa en de VS zal hun rendementen opkrikken. Net als banken zijn ze zo goed als immuun voor stijgende inputkosten (behalve de salarissen). Banken en financiële waarden blijven op +2.
 • We blijven neutraal voor duurzame verbruiksgoederen. De sector is immers erg duur. We zijn vooral negatief voor auto's en onderdelen, omdat door de megatrends in de sector (elektrificatie, zelfrijdende auto's, enz.) de OEM's grote investeringen zullen moeten doen, die op hun winstmarges zullen wegen. We zijn ook onderwogen in luxegoederen. We maken ons zorgen over het beleid van de Chinese overheid, dat een langdurige negatieve impact heeft. De sector is erg duur en sterk overgekocht.
 • We blijven voorzichtig voor zowel telecomdiensten als nutsbedrijven.

Equities

 

Amerikaanse aandelen: De bbp-groei zal in 2022 boven de trend blijven

De economische activiteit in de VS is in het derde kwartaal van het jaar verder aangetrokken, maar in een gematigder tempo. Ondanks de dalende industriële productie als gevolg van bottlenecks in de verwerkende nijverheid, bereikte de ISM Dienstensector-index een historisch hoogtepunt. De consumptie van diensten is verder genormaliseerd en de begrotingssteun is afgenomen, terwijl de consumptie van goederen begint af te nemen. De inflatie blijft intussen hoog. De unieke aard van de crisis heeft ongewone spanningen op de arbeidsmarkt veroorzaakt, waardoor de lonen in laagbetaalde sectoren beginnen te stijgen. Candriam verwacht dat de consumptieprijzen zullen blijven stijgen en in 2022 wat zullen terugvallen.

Intussen heeft het Huis van Afgevaardigden een infrastructuurwetsvoorstel van 1 biljoen dollar goedgekeurd, die nu op weg is naar het bureau van president Biden om in een wet te worden omgezet. Het akkoord omvat de komende acht jaar 500 miljard dollar aan nieuwe federale uitgaven voor de verbetering van snelwegen, wegen en bruggen. Ook stedelijke transitsystemen en spoorwegnetwerken voor passagiersvervoer zullen verbeterd worden. Daarnaast is er geld uitgetrokken voor schoon drinkwater, zeer snel internet en een landelijk netwerk van oplaadpunten voor elektrische voertuigen. Het is daarmee een van de grootste federale investeringsplannen van de afgelopen decennia.

Tegen deze achtergrond verwachten de economen van Candriam een groei van circa 5,5% in 2021 en van 3,9% in 2022 (licht neerwaarts bijgesteld). Wat het beleid van de Fed betreft, blijft de centrale bank de inflatie nauwlettend opvolgen en staat ze klaar om in te grijpen als de prijsstijging een bedreiging voor de economie wordt. De Fed is al begonnen met taperen, maar opdat ze de rente zou beginnen te verhogen, moet de arbeidsmarkt verder verbeteren.

Uitstekend resultatenseizoen

De Amerikaanse markten hebben in oktober opnieuw een goede maand achter de rug. In september namen beleggers minder risico's. Groei zette een inhaalbeweging in tegenover value. Duurzame consumptiegoederen en technologie droegen in belangrijke mate bij tot de marktprestaties. Het uitstekende resultatenseizoen gaf de markten een flinke duw in de rug. Meer dan 80% van de S&P 500-bedrijven die op het moment van schrijven de bedrijfswinst had gerapporteerd, overtrof in het derde kwartaal de verwachtingen. De winstgroei van deze bedrijven was meer dan 10% beter dan verwacht. De winstgroei bedroeg op jaarbasis 41%. De industrie deed het uitstekend. Eén op vijf van de acht sectoren maakte immers dubbelcijferige winstgroei bekend.

Hierdoor werden de prognoses voor de bedrijfswinsten over het volledige jaar verder opwaarts bijgesteld. De verwachtingen voor de winstgroei liggen in de komende twaalf maanden dicht bij 12% voor de Amerikaanse markt. Ze zijn niet overdreven ambitieus voor 2022 met lage dubbelcijferige verwachtingen. Dankzij de stijgende bedrijfswinsten zijn de waarderingen vrij stabiel gebleven, maar zitten ze toch boven hun historische mediaan. De VS is nog steeds de duurste aandelenmarkt met een verwachte koers-winstverhouding van 21,8 op 12 maanden, tegenover 18,3 voor de wereldwijde aandelenmarkt.

Geen significante strategische wijzigingen

Tegen die achtergrond hebben we geen strategische wijzigingen aangebracht:

 • We blijven sterk overwogen in banken. De recente veerkracht van de sector heeft ons ervan overtuigd dat ze de komende maanden beter kan blijven presteren.
 • We blijven positief voor gezondheidszorg. Voor ons is dit duidelijk een GARP-sector (groei tegen een redelijke prijs) en de plannen van Biden voor de gezondheidszorg zijn vrij soft.
 • We blijven neutraal voor materialen. Het risico-rendementsprofiel is slecht, de waarderingen zijn hoog en de grondstoffenprijzen bereiken volgens ons hun hoogste niveau op korte termijn. De meeste grondstoffen zijn duurder dan vóór de pandemie.
 • Ondanks de stevige bedrijfswinsten behouden we onze neutrale score voor IT. De 10-jarige rente is nogmaals te laag en moet stijgen tot ten minste 1,75%. Dat is echter een louter tactische beslissing, aangezien we op lange termijn erg optimistisch blijven. We voelen ons nog steeds erg positief over de demografische, technologische en milieufactoren van de sector.
 • We behouden onze neutrale score voor gezondheidszorg. Het is nog te vroeg om naar overwogen te gaan, maar door de lage waardering is een neutrale weging gerechtvaardigd.
 • We blijven neutraal voor duurzame verbruiksgoederen. Voor ons is dit duidelijk een sector waarin aandelenselectie essentieel is.

Equities

 

De groeilanden zijn licht hersteld, maar de regionale verschillen blijven groot.

Oktober was een maand met twee snelheden. De eerste helft zag er immers heel anders uit dan de tweede. De MSCI EM Index begon de maand met een vrij sterke rally, onder impuls van positieve bedrijfsresultaten en optimistische prognoses als gevolg van vaccinatiecampagnes en hogere grondstoffenprijzen. Later op de maand verloren groeilandenaandelen echter het grootste deel van de maandwinst door: (1) Spanningen tussen de VS en China (bv. COVID-19, cyberbeveiliging en chips); (2) verdere downgrades van de bbp-groei in China. De MSCI EM tekende in oktober een licht positief rendement op (+0,9%), maar presteerde beduidend minder goed dan de ontwikkelde landen (+5,6%). De centrale banken van de groeilanden bleven hun beleid verstrakken. Zo hebben Rusland (75 bp), Polen (40 bp), Hongarije (15 bp), Brazilië (150 bp), Chili (125 bp), Peru (50 bp) en Colombia (50 bp) allemaal hun rentevoeten verhoogd deze maand. Cyclische sectoren (2,1%) deden het beter dan defensieve aandelen (-0,5%), terwijl duurzame verbruiksgoederen (7,0%) en communicatiediensten (3,3%) bovenaan de sectorranglijst staan, en gezondheidszorg (-7,1%) onderaan. Azië zonder Japan (oktober 1,3%; sinds het begin van dit jaar -3,7%) zette een positief rendement neer, behalve Zuid-Korea (-2,3%) en India (-0,9%). China steeg met 3%. De ASEAN-landen veerden op dankzij Indonesië (8,3%) en Singapore (4,2%). EEMEA boekte winst, aangevoerd door Rusland (3,9%) en Saoedi-Arabië (3,0%) dankzij de hogere energieprijzen. Turkije (-0,6%) leed onder de aanhoudende daling van de TRY en het heterodoxe economische beleid. Latijns-Amerika daalde opnieuw waarbij vooral Brazilië (-9,1%) de boosdoener was door instabiele macro-economische cijfers en politiek.

Regionale ratingwijziging: Geen verandering, maar we worden positiever over China.

China- Neutrale houding gehandhaafd

 • We zijn optimistischer over China: (1) de vertraging loopt stilaan ten einde en (2) mogelijk betere handelsbetrekkingen met de VS (topmeeting voor het einde van het jaar) en (3) samenwerking op het gebied van klimaat.
 • De Chinese technologie stabiliseert, maar blijft erg volatiel. Alibaba zit nog steeds in een neerwaartse trend. Naspers en Meituan doen het wat beter.
 • Een gerichte verstrakking in de vastgoedsector en het vermijden van systeemrisico's; enige speculatie aangezien China de controle op de kredietverlening van banken versoepelt. De markt is ook blij met de berichten rond Evergrande, dat tot dusver een faillissement kan afwenden.
 • Chinese exportmotor doet het goed – record handelsoverschot
 • De meeste beleggers zijn nog altijd onderwogen in China = ommekeer zou kunnen leiden tot sterke instromen
 • Aantrekkelijkere waarderingen
 • We blijven liever blootgesteld via de onshore/A-markt en vermijden offshore/ADR's als gevolg van delisting risico

Sectorale ratingveranderingen:

Materialen gedowngraded naar neutraal (0): tactische beslissing. De vraag naar koper en lithium (elektrificatiethema) groeit nog steeds structureel. De sector doet het doorgaans slecht door het gebrek aan grote stimulusmaatregelen in China.

We handhaven onze neutrale score voor gezondheidszorg. De sector kan mogelijk onderhevig zijn aan regelgevingsrisico's in China, maar elders in de sector zien we nog steeds groeitrends. Op lange termijn blijven we positief voor deze sector, maar zijn we selectief gezien het regelgevingsrisico op korte termijn in China. Dat zit al in grote mate in de koersen, dus ontstaan er nu kansen.

We blijven overwogen in halfgeleiders & uitrusting op basis van een erg positieve vraag-aanboddynamiek - maar wat winstnames op korte termijn na de sterke prestaties kunnen we niet uitsluiten. Minder positief voor geheugenhalfgeleiders (Zuid-Korea) op korte termijn dan voor verwerkingshalfgeleiders (Taiwan).

Sinds het begin van het jaar kampen de groeilanden (onder andere) met ongerustheid over de vertragende groei in China, de verwachte verstrakking van de liquiditeit en een doorgaans sterkere dollar. De rendementen zijn ook achtergebleven op die van de ontwikkelde markten. De onzekerheid komt vooral tot uiting in de hoge risicopremie op aandelen voor Chinese aandelen en segmenten van de groeilanden die afhankelijk zijn van de Chinese groei. Hoewel we positiever blijven over het herstelpotentieel van de regio op langere termijn, blijven we voorzichtig ten aanzien van China door onze blootstelling te verschuiven naar bedrijven die aansluiten bij en fundamenteel zijn voor de gemeenschappelijke welvaart in China. Buiten China hebben we bijgekocht in regio's die op korte tot middellange termijn duidelijkere herstelvooruitzichten beloven, waaronder enkele structurele groeibedrijven in de Europese groeilanden, ASEAN, India en Mexico. Over het algemeen blijft de portefeuille evenwichtig verdeeld tussen kwaliteits- en duurzame groeibedrijven, bedrijven die profiteren van structurele langetermijntrends in de groeilanden, en bedrijven die immuun zijn voor volatiliteitsverwachtingen op korte termijn.

Equities Equities