12 FEB

2019

Onderwerpen , Aandelen , Oncologie

Oncologie: nieuwe hoop


De strijd tegen kanker heeft een nieuwe wending gekregen. De wetenschappelijke, therapeutische, technische en technologische vooruitgang die werd geboekt, is immers fenomenaal. Dit zal immers een zeer belangrijke impact hebben op de vaststelling, de behandeling en een meer gepersonaliseerde benadering van deze ziekte, hoofdzakelijk dankzij een beter gebruik van gezondheidsgegevens en artificiële intelligentie.

Een epidemiologische uitdaging
Volgens de voorspellingen van het International Agency for Research on Cancer (IARC) is kanker de tweede belangrijkste doodsoorzaak ter wereld in 2018. Zowat 9,6 miljoen overlijdens zouden het gevolg zijn van verschillende variantenvan deze ziekte*. Zo is longkanker veruit de meest dodelijke (goed voor 1,7 miljoen overlijdens, of 18% van de overlijdens aan kanker), maar de dominantie ervan neemt eerder af in de meeste Noord-Amerikaanse en Europese landen. Dat is vooral te danken aan de wetenschappelijke, therapeutische, technische en technologische vooruitgang. Het aantal levensjaren dat iemand kan winnen, gaat sterk vooruit. Een bijzonder symbolisch cijfer toont dit aan: 43,8 miljoen mensen zijn nog steeds in leven, vijf jaar nadat ze met kanker werden geconfronteerd.

Een dynamische en winstgevende markt
Volgens IQVIA**, een internationaal adviesbureau dat gespecialiseerd is in gezondheidsgegevens, zal de markt voor oncologie de belangrijkste groeimotor zijn voor de groei van de wereldwijde farmasector tegen 2021. Over die periode zal het gemiddelde jaarlijkse groeicijfer uitkomen op 6 tot 9%. Ondanks de hoge prijzen zullen immunotherapieën en gentherapieën, die rechtstreeks inwerken op het immuunsysteem en de cellen van de mens, bijzonder dynamische segmenten worden. Dat blijkt uit de eerste resultaten van de CAR T-cells en de voorbeelden van Kymriah® en Yescarta®, die sinds 2017 gecommercialiseerd worden in de Verenigde Staten.

Vruchtbare R&D
De markt voor oncologie heeft zeker een vruchtbare voedingsbodem in de vorm van R&D. Volgens de IQVIA** bevonden zich in 2016 631 moleculen in een vergevorderde klinische ontwikkelingsfase. 39 daarvan werden reeds geregistreerd, of worden geregistreerd. Een andere belangrijke trend is dat 544 laboratoria hadden ingezet op dit behandelingsdomein. Zij hebben er immers verschillende miljarden dollars in geïnvesteerd. De verschillende ontwikkelingen die er zitten aan te komen, zijn bijzonder beloftevol. Deze sterke opmars van de innovaties zal ongetwijfeld bijdragen tot de vermindering van de sterftegraad, maar ook aan de verlenging van de levensduur. Talrijke patiënten genezen zelfs helemaal. Op termijn is het mogelijk dat kanker een chronische aandoening wordt. Dat was twintig jaar geleden zelfs nog helemaal ondenkbaar.

De goede projecten begeleiden
Op het vlak van kanker zal het bijzonder uitdagend zijn om de academische onderzoeksprojecten te begeleiden. Dat geldt ook voor de financiële ondersteuning die biotechnologiebedrijven en start-ups krijgen. Een aantal van die bedrijven hebben zich de afgelopen jaren kunnen onderscheiden. Sommige daarvan werden tegen zeer hoge prijzen overgenomen door bepaalde farmabedrijven. Vanuit dit standpunt is de Nasdaq een fantastische springplank voor innovatie. Dit financiële platform bulkt van de liquiditeit en bekwame investeerders. Europa is eveneens een dynamische regio op dit vlak. Het succes van bepaalde biotechbedrijven, denken we maar aan het Belgische arGEN-X, is daar een goed voorbeeld van. De beurskapitalisatie van dit bedrijf heeft immers al drie miljard euro bereikt. De uitdaging ligt in het identificeren van de meest veelbelovende projecten. En die zijn talrijk!

Een meer dynamische regelgeving
De toelating voor de commercialisering, evaluatie van de moleculen, de inschrijving tot terugbetaling, de definitie van de therapeutische strategieën, het vastleggen van de prijzen van de geneesmiddelen: de toezichthouders werken momenteel aan meer dynamische modellen om ervoor te zorgen dat innovatieve behandelingen sneller beschikbaar worden, zowel op nationaal als internationaal niveau. De verscheidenheid aan strategieën en de verschillende mogelijke combinaties van producten zijn bovendien bijkomende alternatieven voor de bevolking, die ten volle kan genieten van de oncologische revolutie. Kanker is immers een belangrijk maatschappelijk fenomeen. Vandaag is het een prioriteit geworden voor de gezondheidszorg. De overheden doen al het mogelijke om de financiële gevolgen van de therapeutische innovatie op te vangen en proberen zo de verloren kansen voor hun burgers op te vangen.


Verschillende therapeutische strategieën
Talrijker, complexer, preciezer en doelgerichter: de nieuwe kankerbehandelingen geven zicht op een innovatieve geneeskunde, die meer gepersonaliseerd is maar ook doeltreffender. Zo zullen de gezondheidsprofessionals een vollediger therapeutisch arsenaal hebben om de ziekte beter te kunnen aanpakken, vooral op het vlak van begeleiding en opvolging van de mensen die werden behandeld. Zo verandert het organisatorische model. Hierdoor zullen alle spelers in het ziekenhuis, de gemeente en de medisch-sociale sector beter kunnen samenwerken, en dat in het kader van een zorgtraject dat beter gecoördineerd is. De digitale revolutie zal het mogelijk maken om meer informatie te delen en professionals zullen onderling beter kunnen samenwerken, in het voordeel van hun patiënten.

Nieuwe spelers, nieuwe vooruitzichten
Buiten de laboratoria, de biotechs, start-ups en publieke onderzoeksinstellingen zijn er ook nieuwe spelers die zich gaan bezighouden met de strijd tegen kanker, te beginnen met de GAFA. Bijkomende gegevens rond gezondheid en artificiële intelligentie verruimen het aantal mogelijkheden. Hierdoor zal er een vroegere en meer relevante diagnose kunnen worden gesteld, maar zal men ook een ‘profiel’ kunnen opstellen van de tumor. Deze mogelijkheden dragen vooral bij tot de toepassing van nieuwe technologische wapens die meer doeltreffend en preciezer zijn. Hierdoor wordt kanker een ziekte waarmee iedereen kan leven. Wij sluiten ons volledig aan bij deze ambitieuze doelstelling, waarvan we hopen dat ze uitkomt! CSR ligt Candriam bijzonder na aan het hard en daarom ondersteunen wij dit doel volledig. We storten dan ook 10% van de beheersvergoedingen die we ontvangen voor Candriam Equities L Oncology Impact terug aan de belangrijkste Europese instellingen die zich bezighouden met het onderzoek naar oncologie.


(*) De analyse steunt op de databank Globocan. Zij heeft betrekking op 185 landen en 36 types kanker.
(**) ‘Intelligence 360’, IQVIA, maart 2018.