20 NOV

2018

Aandelen , Onderwerpen

Groeiaandelen gaan voorop in de koersdalingen

 

Europese aandelen: de geopolitieke risico's overheersen nog altijd, maar elke opluchting zou een sterk herstel op gang trekken

De Europese aandelen daalden in oktober waarbij de kwaliteits- en groeiaandelen 

allemaal achterbleven, terwijl de defensieve sectoren van de wereldwijde risicoaversie profiteerden om vooruit te gaan. Het was hoofdzakelijk de politieke onrust rond de Italiaanse begroting die op het beleggersvertrouwen woog.

In Duitsland kondigde Angela Merkel aan dat ze zou aftreden als partijvoorzitter en zich niet meer verkiesbaar zou stellen tijdens de kanseliersverkiezingen van 2021. In het VK stelde de top van oktober teleur, met weinig vooruitgang in de brexitonderhandelingen. De samengestelde PMI voor de eurozone zakte in oktober terug en wees op een geannualiseerde bbp-groei van maar 1,6 % aan het begin van het laatste kwartaal van het jaar.
In navolging van onze visie op de energiemarkt met een lagere vraag dan voorspeld (wat ons niet belette om onze doelprijzen te halen) en omdat internationale beleggers overwogen blijven in de sector, hebben we onze positie in energie verkleind tot onderwogen.

We hebben onze cyclische blootstelling vergroot door overwogen in technologie (hoofdzakelijk halfgeleiders) en neutraal in discretionaire consumptiegoederen te zijn. Door de recente terugval en de sterke winstgroei in die sectoren zijn ze nog aantrekkelijker geworden.

 

Amerikaanse aandelen: sterke winstgroei en waardering rond historische niveau

De Amerikaanse aandelen boden beleggers tot september een zeldzaam schuiloord, maar gingen nadien achteruit. De beleggers vreesden immers dat de wereldeconomie en de winsten hadden gepiekt, terwijl de Fed mogelijk te sterk verstrakte. De sterke resultaten zetten dit kwartaal echter door en alle sectoren melden een tweecijferige groei. De cyclische en financiële sectoren overtroffen de winsten van hun defensieve collega's.
De daling van de Amerikaanse treasuries aan het begin van de maand stemde beleggers ongerust, waarbij de 10- en 30-jaarsrentes hun hoogste niveaus sinds respectievelijk 2011 en 2014 bereikten. Ze draaiden een deel van die beweging echter terug door de daaropvolgende risicoaversie. De notulen van de FOMC-vergadering van september brachten weinig verrassingen. Ze herhaalden de vooruitzichten voor de renteverhogingen in 2019 en versterkten de verwachtingen over de renteverhoging in december.

We hebben onze blootstelling aan de technologiesector herleid tot neutraal omdat de risico-beloningverhouding minder gerechtvaardigd was dan in de gezondheidszorg. In die sector blijven we sterk overwogen. We hebben onze positie in nutsbedrijven uitgebouwd tot neutraal binnen een onzekere politieke en macro-economische omgeving.

Groeilandaandelen: profiteren in het algemeen van de wereldwijde groei, maar er zijn enkele groeilandspecifieke risico's

De groeilanden gingen fors achteruit door de algemene zwakte van de regio, met name een zwak cijferseizoen, negatief nieuws over de Amerikaans-Chinese handelsoorlog, een sterke klim van de wereldwijde rentes en de vrees voor een beperkt beleggersvertrouwen aan het einde van de cyclus.

De groeilanden bleven terugvallen en presteerden zwakker dan de geïndustrialiseerde landen. Latijns-Amerika presteerde uitstekend. Dat was uitsluitend te danken aan de Braziliaanse markt die opveerde na de overwinning van Jair Bolsonaro in de presidentsverkiezingen en in afwachting van een marktvriendelijk programma. De Mexicaanse markt ging daarentegen achteruit. Dat was hoofdzakelijk te wijten aan de annulering van de gedeeltelijk gebouwde luchthaven in Mexico-Stad, maar ook aan de daaropvolgende daling van de munt omwille van de toenemende onzekerheden rond het economische beleid.

De Aziatische aandelen moesten terrein prijsgeven na de wereldwijde zwakte die door de VS werd veroorzaakt. De slechtere handelsrelatie tussen de VS en China, een forse klim van de wereldwijde rentes en een oplevende Amerikaanse dollar voegden zich de voorbije maand bij de hardnekkige gevolgen van de zwakke Chinese macro-economische cijfers en de zwakke liquiditeit. Alle Aziatische munten behalve de Filipijnse peso daalden terwijl de Amerikaanse dollar de voorbije maand steeg. De Koreaanse won zette zijn neergang verder, omdat de Koreaanse centrale bank haar rente 'on hold' liet en het schatkistpapier tot het hoogste niveau in 7 jaar tijd klom. De Indiase roepie bleef onder druk staan door een groter tekort op de lopende rekening, de kleinere risicoappetijt en de onstopbare verstrakkingscyclus van de Fed.

Geen enkele stimulus in China, of het nu gaat om een verlaging van de reserveverplichtingen of de voorgestelde verlaging van de personenbelasting, is er tot nu toe in geslaagd om de ineenstorting van de regio langdurig tegen te gaan. De regering erkende de vertraging van de economische activiteit op de laatste dag van de maand en beloofde een soepele houding, vooral ten aanzien van de privésector.

We handhaafden onze overwogen positie in Brazilië (maar met een negatieve neiging) omdat de markt er in oktober goed heeft gepresteerd. We behielden ook een overweging van India omdat het land nog altijd onder druk staat door een groter tekort op de lopende rekening.

We behielden verder onze neutrale positie in China (met een voorkeur voor defensieve aandelen) en volgen tegelijk de lopende handelsgesprekken met de VS op.

Beleggingstrategiën van de maand

Lees meer

Equities
News

Read all articles