12 AUG

2019

Aandelen

De markten sloten grotendeels vlak af

 

Europese aandelen: De aandelenmarkten namen een adempauze in juli, na de sterke rally van juni  

De Europese aandelenmarkten sloten de periode grotendeels vlak af met beter dan gemiddelde prestaties voor Voeding & dranken en de minst goede prestaties voor banken en basisgrondstoffen. De ECB verlaagde haar rente niet en stelde voornamelijk een beleidspakket samen voor de vergadering in september. Dit gebeurde door de comités de opdracht te geven om mogelijkheden te onderzoeken voor forward guidance, door rentemaatregelen te beperken (d.w.z. Tiering) en door de omvang/samenstelling van nieuwe aankopen van activa. De vergadering was enigszins moeilijk te interpreteren aangezien het commentaar van Mario Draghi tijdens de persconferentie minder uitgesproken soepel overkwam dan de voorbereide verklaring en zijn toespraak in Sintra. De toestand rond de brexit verslechterde nog verder nadat Boris Johnson de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk werd op een “no deal if we have to”-platform, terwijl in Italië de toestand op fiscaal en politiek vlak verbeterde dankzij een soepele houding van de ECB en nadat de EC besloot om de EDP-procedure tegen het dit land niet op te starten na fiscale aanpassingen door een meer welwillende Italiaanse regering.

We leggen nog steeds de nadruk op goed gepositioneerde plaatselijke retailbanken die het bijvoorbeeld beter deden dan investeringsbanken in dit huidige marktklimaat. Het is mogelijk dat we onze blootstelling aan small- & midcaps vergroten gezien de toekomstige groeimogelijkheden die ze bieden, en tegelijk onze voorkeur voor ‘kwaliteit/groei’ verminderen omdat ze relatief duur zijn en de opbrengsten herbeleggen in ‘Waarde’-aandelen.


 


Amerikaanse aandelen: Positief winstseizoen.

De wereldwijde aandelenmarkt sloot de periode nagenoeg ongewijzigd af doordat beleggers de solide resultaten van het tweede kwartaal, maar eerder lichte vooruitzichten voor de rest van het jaar aan het verteren waren. We mogen niet vergeten dat tijdens de eerste helft van dit jaar de meeste bedrijven zinspeelden op een sterk herstel tijdens de tweede helft en dat dit scenario zich waarschijnlijk niet zal voordoen.

Zoals verwacht verlaagde de Fed haar rente, wat zorgde voor extra zuurstof voor de economie en tegelijk de deur openliet voor verdere verlagingen indien nodig. De handelsonderhandelingen tussen de VS – China kwamen opnieuw op gang met een ontmoeting tussen Trump en Xi op de G20-top en met een ontmoeting tussen hun respectieve handelsafgevaardigden in Shanghai. Er werd echter geen vooruitgang geboekt en de volgende ronde van handelsgesprekken staat op de agenda voor september.

Winstseizoen was eerder positief in de VS ondanks een lastige geopolitieke context. Als gevolg daarvan brachten we onze onderwogen positie in Basisconsumptiegoederen terug tot ‘neutraal’ door de sterke resultaten dankzij hogere volumes en prijzen die de winst opdreven. We behielden onze positieve houding ten aanzien van Communicatiediensten, met meer nadruk op aandelen van social media en het opvolgen van de IT-sector voor een potentiële upgrade in geval van verbetering wat betreft de handelsgesprekken. We behielden onze overwogen positie in Gezondheidszorg en zoals we verwachtten behaalde de sector sterke resultaten (uitgezonderd Illumina) met het voordeel van een eerder goedkope sector. 

 

Groeilandaandelen: Opnieuw achterblijvend.

De groeilanden behaalden opnieuw negatieve resultaten doordat er geen echte vooruitgang werd geboekt met de handelsgesprekken.

De groeilanden daalden in juni en presteerden slechter dan de ontwikkelde markten. De wereldwijde aandelen vertoonden uiteenlopende trends tijdens de voorbije maand. De ontwikkelde markten vertoonden een rally aangevoerd door de VS, terwijl de groeilandaandelen lager zakten doordat er geen vooruitgang werd geboekt wat betreft de handelsgesprekken en hoge verwachtingen van de Fed moesten worden bijgesteld en uiteindelijk zorgden voor teleurstelling. De winstresultaten en economische cijfers voor het tweede kwartaal gaven een gemengd beeld, en de harde cijfers voor de activiteit in de VS en China van juni bevatten een aantal vroege tekenen van uitvlakking. De positieve winstherzieningen concentreerden zich voornamelijk in Midden-en Oost-Europa, Midden-Oosten en Afrika (CEEMEA) en Latijns-Amerika, terwijl de meeste Aziatische landen gekenmerkt werden door negatief momentum.

Turkije behaalde in juli de beste marktprestaties van de groeilanden, terwijl Korea de slechtste resultaten neerzette. De markt had te kampen met macro tegenslagen, zoals het handelsconflict met Japan, de recente raketlanceringen door Noord-Korea en de aanval van Trump op de speciale status van Korea tijdens de WHO.

Brazilië deed het beter dan de markt dankzij hervormingen van de sociale zekerheid en een constructief wereldwijd scenario. Op macrovlak was het hoogtepunt het begin van de cyclus van versoepeling, met een renteverlaging met 50 bp door de Copom.

De technologiesector deed het goed door de versoepeling van de restricties voor Huawei, terwijl Financials en Materialen slechter presteerden dan de bredere markten. Largecap technologie-aandelen zoals TSMC, Largan en Win Semi voerden de rally aan door hun beter dan verwachte resultaten voor het tweede kwartaal van 2019.

De dollar bereikte het hoogste punt sinds 2 jaar door de waarschuwing van de Fed voor een langdurige cyclus van versoepeling en de huidige renteverlaging definieert als een beleidsaanpassing tijdens het midden van de cyclus. Voor de olieprijzen was het een vlakke maand. Hoewel de cijfers van het Amerikaans ministerie van energie relatief gunstig waren, verbeterden drijvende factoren langs aanbodzijde, zoals de spanningen tussen de VS en Iran en de tropische storm Barry, gedurende de maand en zorgden voor neerwaartse druk.

We blijven voorzichtig ten aanzien van China door de nadruk te leggen op aandelen die vooral zijn blootgesteld aan binnenlandse consumptie omwille van de onzekerheid over een handelsakkoord met beperkte directe/indirecte blootstelling aan de VS als gevolg en een verhoging van self-help aandelen met een positief winstmomentum en defensieve aandelen.

Door de zwakke economische groei en het hoogste niveau van werkloosheid in tien jaar tijd blijven we onze blootstelling aan Zuid-Afrika verminderen. We verhogen enigszins onze positie in Rusland op grond van een positieve risico-rendementsratio. We volgen ook eventuele instapmogelijkheden in halfgeleiders aangezien deze hun bodem bereikt hebben. De markten blijven bijzonder volatiel. De toestand met deal/no deal en de strenge/soepele Fed blijft instabiel en we moeten de portefeuille dienovereenkomstig aanpassen.