28 MEI

2019

Onderwerpen , SRI , Suiker

Verborgen suikers – hoeveel?

Een blikje suikerrijke frisdrank kan wel 10 theelepels suiker bevatten, volgens de WHO. Dat is meer dan de maximaal aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van 6 theelepels vrije suikers[1].   

Er is steeds meer bewijs dat suiker nu een hoofdoorzaak van obesitas is, terwijl vroeger voedingsvetten de belangrijkste schuldigen waren. Recent onderzoek toont het verband tussen suikerconsumptie en ziektes gelinkt aan het metaboolsyndroom, waarvan obesitas een typisch, zichtbaar teken is.

Het beste bewijs komt van de Wereldgezondheidsorganisatie. Hoewel het onderzoek nog geen rechtstreeks causaal verband heeft aangetoond, kan men niet ontkennen dat de sterke toename van de suikerconsumptie obesitas in de hand heeft gewerkt. De WHO besluit: “Er is een onweerlegbaar verband tussen de consumptie van suikerrijke frisdranken en obesitas bij kinderen. Daarvoor blijven steeds meer bewijzen opduiken.’’[2] 

In 2015 heeft de WHO haar aanbeveling in verband met de inname van suiker aangepast. Zowel voor volwassenen als kinderen raadt ze nog altijd aan om de inname van vrije suikers te beperken tot minder dan 10 % van de totale energie-inname, maar ze suggereert nu een strengere beperking tot minder dan 5 % omwille van de bijkomende gezondheidsvoordelen.

In alle regio’s consumeert de bevolking meer toegevoegde suikers dan de aanbevolen hoeveelheid van die nieuwe richtlijn.

In 2016 moedigde de WHO alle landen aan om een belasting op suikerrijke dranken te heffen, om het hoge obesitaspercentage bij kinderen wereldwijd aan te pakken. Veel landen hebben intussen suikertaksen ingevoerd. We verwachten dat meer regeringen en ministeries van Volksgezondheid zullen ingrijpen via strakkere regels en normen. Tegelijk zullen consumenten steeds bewuster worden van suikers.

Als verantwoordelijke belegger beoordeelt Candriam de positie van de bedrijven waarin het kan beleggen aan de hand van verschillende factoren, zoals gezondheid en welzijn. Via onze beleggingen vatten we niet alleen de groei- en winstkansen voor voedingsbedrijven, maar werken we ook aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (of Sustainable Development Goals, SDGs) met betrekking tot voeding –

SDG 3 luidt “Verzeker een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden

  • 3.4 Perk tegen 2030 de vroegtijdige sterfte gelinkt aan niet-overdraagbare ziekten in met een derde via preventie en behandeling, en bevorder mentale gezondheid en welzijn
  • Gemeten via indicator 3.4.1: het sterftecijfer dat wordt toegeschreven aan hart- en vaatziektes, kanker, diabetes of een chronische aandoening van de luchtwegen

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN spreken over voeding. En niet alleen Doelstelling 2 “Geen honger”. Uiteraard ..., als men beseft hoezeer de stappen om de SDGs waar te maken, samenhangen.