14 MEI

2019

Onderzoekspapers , SRI , Suiker , Onderwerpen

De verborgen kostprijs van suiker


Candriam beoordeelt, als verantwoorde belegger, de positionering van de bedrijven waarin het belegt. Er worden verschillende factoren bekeken, waaronder gezondheid en welzijn. Medische aandoeningen die het gevolg zijn van ongezonde eetgewoonten zijn al vele jaren het onderwerp van debat, terwijl de gevolgen voor de volksgezondheid en de kostprijs voor de maatschappij ondertussen ook bekend zijn. Voeding- en drankbedrijven hebben te maken met een veranderende markt en regelgevende omgeving.  

De prevalentie en de kostprijs van obesitas en andere metabool syndroomaandoeningen zijn de afgelopen vijftig jaar enorm toegenomen. Mensen over de hele wereld worden hier nu door getroffen, ook in de groeilanden, binnen alle leeftijdscategorieën, alsook kinderen.

De kostprijs voor de maatschappij is tot een onhoudbaar niveau gestegen. Volgens schattingen bedragen de gezondheidskosten niet minder dan 1 tot 2% van het wereldwijde bbp, dit als gevolg van slechte eetgewoonten. De kostprijs is zowel zeer hoog, als momenteel grotendeels onzichtbaar.

De ontdekking dat suiker mogelijk de grote boosdoener is, is een belangrijke evolutie. De globale cijfers tonen immers aan dat er een statistische correlatie bestaat tussen suikerconsumptie en obesitas. De wetenschappelijke wereld is zich daarom beginnen te richten op de oorzaken van obesitas, en heeft een onrechtstreeks verband kunnen aantonen met de suikerinhoud van moderne diëten.

We zijn er rotsvast van overtuigd dat bedrijven die inspelen op duurzame kansen en uitdagingen en dit afstemmen op hun financiële prioriteiten de grootste kans hebben om aandeelhouderswaarde te creëren. We vatten hieronder enkele zakelijke risico’s samen, die te maken hebben met suiker, en vermelden enkele strategische kansen in de grafiek.

 


Candriam is de dialoog aangegaan met de bedrijven waarin hij belegt, en zal dat blijven doen. De bedoeling is om de inspanningen te beoordelen, en om de productportefeuilles en strategieën van bedrijven te onderzoeken om zo de winnaars op lange termijn eruit te halen. Vele hebben reeds een duidelijke strategie uitgetekend om de suikerrisico’s aan te pakken; sommige ervan spelen zelfs in op verbeterde voeding als een zakelijke opportuniteit. We hebben echter vastgesteld dat de bedrijven die het slechtst gepositioneerd zijn op onze ‘suikerkaart’ ook diegene zijn die het minst bereid zijn om de risico’s aan te pakken of er transparant over te zijn.


Over het algemeen stellen we vast dat de voeding- en dranksector langzaam evolueert in de richting van betere voedingspraktijken. Door de dialoog aan te gaan met de bedrijven waarin we beleggen, hebben we enkele strategieën gevonden die worden toegepast – gaande van de transformatie van productportefeuilles tot de transformatie van productrecepten – en een sterke focus op de vermindering van suiker. We denken dat dit een belangrijke voorwaarde is voor bedrijven die actief zijn in het huidige consumenten- en regelgevend klimaat. Anders kunnen ze geen succesvolle spelers blijven op deze markt.

Het laatste over dit onderwerp is nog niet gezegd. Onze actieve dialoog met bedrijven gaat verder, en we zullen onze studie bijwerken om beleggers op de hoogte te houden van problemen rond verborgen suikers en andere gezondheidstopics.

 

DOWNLOAD DE VOLLEDIGE STUDIE


[1] Deze casestudy van Candriam op datum van juni 2018 heeft niet de bedoeling om als prognose, onderzoek of beleggingsadvies te worden gebruikt, en is geen aanbeveling van een belegging, noch een aanbod, noch een uitnodiging om effecten te kopen of verkopen, of om een beleggingsstrategie aan te nemen. De cijfers en meningen die hierin worden belicht, kunnen veranderen als de latere omstandigheden wijzigen. Dit materiaal bevat mogelijk ‘vooruitblikkende’ informatie die niet louter historisch is. Er is geen enkele garantie dat een van de prognoses werkelijkheid wordt. Het is volledig aan de lezer of hij op de informatie in dit materiaal vertrouwt. Prestaties uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor de huidige of toekomstige resultaten en mogen niet de enige factor zijn die men in overweging neemt wanneer men een product of strategie selecteert.