07 DEC

2018

Outlook 2019 , SRI , Onderwerpen , Video , Wim Van Hyfte

Welke kansen biedt de klimaatverandering?

Klimaatverandering vormt een acute en potentieel onomkeerbare bedreiging voor de menselijke samenleving en onze planeet, maar wat voor beleggers nog belangrijker is: ook voor de wereldeconomie. Candriam gelooft dat het meest realistische en economisch leefbare scenario een vlotte en geleidelijke overgang naar een per saldo koolstofneutrale economie is, in een versneld tempo. We gelovendat de klimaatverandering enorme kansen biedt die veel waarde zullen scheppen voor onze economie en voor de samenleving als geheel.