05 JUN

2019

Onderwerpen , Climate Action , SRI

Candriam lanceert een nieuw fonds met een CO2-neutrale balans: toelichting

Het doel van onze strategie is te investeren in bedrijven die oplossingen bieden voor de grote uitdagingen van de klimaatverandering. Investeren in deze bedrijven betekent echter niet automatisch investeren in bedrijven die geen CO2 uitstoten. De productie van zonnepanelen of isolatie is een bron van CO2-uitstoot , met name via de elektriciteit die nodig is voor deze productie.  

Het is onze ambitie deze ecologische voetafdruk te compenseren door de financiering van gecertificeerde groene projecten met een dubbel "groen" effect:een neutrale ecologische voetafdruk genereren en investeren in oplossingen die bijdragen aan de omvorming van het energiesysteem.

We hebben gekozen voor projecten die gecertificeerd zijn door Gold Standards. Deze standaard is in eerste instantie ontwikkeld door het WWF in samenwerking met een breed scala aan NGO's, academici en vertegenwoordigers van de particuliere sector. Dit label heeft niet alleen betrekking op de CO2-uitstoot, maar is ook bedoeld om de sociaal-economische ontwikkeling van het land en de betrokkenheid van de lokale bevolking bij compensatieprojecten te bevorderen.

We hebben ervoor gekozen om 3 projecten te financieren: hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en herbebossing.

Welke operator koos Candriam? 

Uit verschillende operatoren hebben we voor South Pole gekozen om ons te ondersteunen bij onze CO2-compensatie. South Pole is een al lang bestaande speler op de compensatiemarkt, aanwezig sinds 2006. Met meer dan 700 projecten die rechtstreeks worden beheerd, biedt South Pole een grote verscheidenheid aan hoogwaardige compensatieprojecten aan.

Ontdek de drie geselecteerde projecten

OMZETTING VAN METHAANEMISSIES IN SCHONE ELEKTRICITEIT IN CHINA


ZONNE-ENERGIE IN INDIA


RESTAURATIE VAN GEMENGDE TROPISCHE GEBIEDEN IN PANAMA