22 AUG

2017

Vastrentend , Onderwerpen

Rentecurvestrategie long VS vs. short eurozone

WERELDWIJDE CONTEXT

De economische activiteit blijft erop vooruitgaan in de eurozone en in Japan, met een expansiefase die nog altijd goed verankerd is in beide regio's. In de eurozone was het vertrouwen zelfs nooit hoger sinds 2007. Hoewel de VS in het tweede kwartaal getuige was van betere economische cijfers, blijven de vooruitzichten afhangen van de langverwachte fiscale stimuli die de regering nu moet voorzien. In andere ontwikkelde regio's zien we dat bijna alle andere landen van de G10 zich stevig in de expansiefase bevinden. In de schuldencyclus stellen we een vertraging vast in de VS, terwijl Europa en Japan nu het voortouw lijken te nemen.

De algemene trend op het vlak van inflatie lijkt een piek te bereiken in de G10-landen, als gevolg van de sterke cijfers die werden opgebouwd in het begin van het jaar. De vertraging is meer uitgesproken in de VS, waar lager dan verwachte energieprijzen, geen loongroeidruk en lagere inflatieverwachtingen voorkomen dat de inflatie stijgt. In de eurozone doet muntappreciatie vragen rijzen in verband met de verwachte inflatie. 

Die trends stellen de toekomstige acties van de centrale bankiers van de G10 op losse schroeven. Hun retoriek (vooral die van de Fed en de ECB) wijst op een verschuiving in de richting van minder monetaire ondersteuning. We zien dat de inflatie nog altijd ruim onder de doelstellingen van de centrale bank blijft, en het herstel van de olieprijzen leverde geen 50 dollar voor een vat op. Als er de komende maanden geen wezenlijke verbetering optreedt, zouden de centrale banken de monetaire ondersteuning kunnen verscherpen, als een buffer tegen de volgende daling. In dat scenario staan we voor een verhoogd risico op verkeerde beslissingen van de centrale banken (vooral met een verslechtering van de schuldendynamieken en een verhoogde kans op een economische terugval). De aankondigingen en acties van de centrale banken worden dan heel belangrijke elementen om de komende maanden in de gaten te houden. 

 

STRATEGIE T.A.V. WERELDWIJDE RENTES

Rentecurvestrategie long VS vs. short eurozone 

In de VS werden de verwachtingen aangaande de economische expansie neerwaarts bijgesteld. Er is te weinig progressie in het hervormingsproces, de campagne van Trump maakt nog altijd het voorwerp uit van een onderzoek en de economische indicatoren zijn zwak. Onlangs zorgde angst voor een escalatie van het conflict met Noord-Korea voor een risk-off context. Wegens geopolitieke spanningen en slechtere economische vooruitzichten zonder enige fiscale stimulus houden we onze voorzichtige benadering aan.

In Europa, aan de andere kant, zetten de verdere versnelling van de activiteitscyclus en de vermoedelijke afbouw van de ECB QE (verwacht in de herfst van 2017) ons aan om short te blijven op de EUR-curve. Langere waarderingen en verminderde politieke risico's hadden het vertrouwen in die strategie ook versterkt. Wij blijven short op Europese kernobligaties. Recente uitspraken van Draghi wezen er immers op dat er in de herfst gesproken zou worden over QE.

Overwogen perifere obligaties

De perifere Europese obligatiemarkten worden nog altijd ondersteund door de ECB en de flow dynamics zijn eveneens positief. De positionering van de beleggers blijft dichtbij zijn laagste niveau. Daarom zijn we overwogen in Spanje en Portugal, waar de waarderingen nog vrij aantrekkelijk zijn. We blijven echter behoedzaam voor specifieke politieke risico's en dat verklaart onze voorzichtige houding tegenover Italië.