23 JAN

2018

Strategisch long EUR; nog altijd voorkeur voor JPY als macro-economische indekking

Het globale kader – op basis van het renteverschil, de carry-risicoverhouding en de economische verrassingen – is negatief voor de USD, die de laatste maanden wat zwakker is. Omdat het groene biljet blijft verzwakken ondanks de recente opvering, is de EUR wat aantrekkelijker geworden onder buitenlandse beleggers. Met de versnelling in de activiteitscyclus, de betere macro-economische indicatoren en een centrale bank die haar monetaire versoepeling zal afwikkelen, kan een longpositie in de EUR nog wat opleveren. We proberen de blootstelling evenwel tactisch te beheren. De positie in de EUR blijft immers kwetsbaar voor mededelingen van de centrale banken, vooral door de onzekerheid rond de Federal Reserve en de onenigheid die sommige bestuursleden van de ECB meldden na de recente koersstijging van de eenheidsmunt. Als de nieuwe voorzitter van de Fed meer geneigd is om de rentes te verhogen, kan dat inderdaad leiden tot een nieuwe verrekening van de marktverwachtingen om de USD tijdelijk te ondersteunen.

Hoewel de renteverschillen nadelig blijven, is de JPY aantrekkelijk o.b.v. ons langetermijnkader. Gezien de huidige geopolitieke onzekerheid en de stevige dosis event-risico, blijft de JPY een aantrekkelijke veilige haven en een diversifiërend actief.
Groeilandmunten: overweging van grondstoffenexporteurs op korte termijn; behoud van een constructieve positie op middellange termijn

We blijven op middellange termijn constructief t.a.v. groeilandmunten. De groeilandmunten veerden in 2017 op dankzij de robuuste groeidynamiek in de groeilanden, de aantrekkelijke waarderingen op lange termijn en een meer gelijkmatige wereldwijde groei, die zich heeft verspreid naar de eurozone en Japan. We verwachten dat die trend zal aanhouden ondanks wat volatiliteit rond de normalisatie van het monetaire beleid en de afbouw van balansen in kernmarkten zoals de VS en de eurozone.

Globaal genomen zijn we tactisch overwogen in de munten van olie-exporterende groeilanden om te profiteren van de opleving van de olieprijs. We zijn overwogen in de COP, RUB en KZT omdat grondstoffengerelateerde munten waarschijnlijk beter zullen presteren dan andere munten. We hebben een overweging van de IDR omwille van de goede carry-volatiliteitsverhouding en de verbeterende handelsvoorwaarden. We blijven overwogen in Centraal- en Oost-Europese munten (behalve de RON) omwille van hun spectaculaire groei en omdat hun centrale banken waarschijnlijk een meer verstrakkende retoriek zullen aannemen.