08 AUG

2017

Candriam is een van de ondertekenaars van de ESG Credit Ratings Statement die vorig jaar werd gelanceerd door de Principes voor Verantwoord Beleggen (Principles for Responsible Investment, PRI) van de Verenigde Naties. Deze verklaring werd intussen al ondertekend door ruim 100 beleggers die samen voor 19 biljoen USD aan activa beheren en door 8 kredietbeoordelingsagentschappen (CRA’s). In de aanloop naar een aantal forums die volgend jaar zullen plaatsvinden, publiceerde PRI onlangs een eerste rapport in een reeks van drie.

De ESG Credit Ratings Statement heeft als doel het inzicht in ESG-criteria bij de beoordeling van de kredietwaardigheid te verbeteren en praktische oplossingen te bedenken met het oog op een meer systematische en transparante toepassing ervan bij kredietbeoordelingen en -analyses. De transparantie waarmee ESG-factoren worden toegepast, de manier waarop ze worden geïntegreerd en het belang dat eraan wordt gehecht bij kredietbeoordelingen zullen ervoor zorgen dat de belangrijkste betrokkenen gerichter kunnen werken.

Door de verklaring te ondertekenen, verbindt Candriam, als speler in vastrentende beleggingen, zich ertoe om ESG-factoren op te nemen in zijn beleggingsanalyses en besluitvormingsprocessen. Het belooft ook om ernaar te streven dat entiteiten waarin belegd wordt en kredietbeoordelaars op gepaste wijze over ESG-aangelegenheden berichten.

Het onlangs gepubliceerde rapport legt de nadruk op de bestaande inspanningen om ESG-factoren op te nemen in kredietrisicoanalyses door zowel beleggers als kredietagentschappen. Het werpt tevens een licht op een aantal tegenstrijdigheden inzake verwachtingen: wederzijdse transparantie over de manier waarop bestaande processen al rekening houden met ESG-risico’s en een betere inschatting van het belang van deze criteria blijken de voornaamste uitdagingen te zijn.

In de lijn van ons engagement zullen de SRI-teams van Candriam en de Fixed Income-afdeling de komende maanden samen de bevindingen van dit rapport bespreken en bepalen hoe ze het best met CRA’s kunnen samenwerken.  Bedoeling is een beter inzicht te krijgen in hun benadering van ESG-risico’s en ook na te gaan hoe hun ESG standaardvisie kan worden gecombineerd met onze benadering van deze risico’s, die vaak gericht is op de langere termijn. Op deze manier zullen wij ook onze bijdrage leveren aan de volgende stappen van dit initiatief.

 

Link: Shifting perceptions: ESG, credit risk and ratings – part 1: the state of play .