27 FEB

2018

Aandelen , Onderwerpen

Opportuniteiten in kwaliteitsvolle kleine en middelgrote bedrijven

Sinds de dieptepunten die de markt tijdens de financiële crisis van 2009 had opgetekend, hebben kleine en middelgrote kapitalisaties beter gepresteerd dan grote kapitalisaties. Kleine kapitalisaties zullen volgens Candriam uitstekend blijven presteren, maar we zullen ons concentreren op kwaliteitsvolle bedrijven die beter stand zullen houden tegen de terugtrekking van het goedkope geld van de centrale banken.

Grafiek 1: Kleine en middelgrote bedrijven hebben grote kapitalisaties overtroffen.
Performance Small Caps vs Market

Binnen academische kringen is er een levendige discussie geweest over de geldigheid en duurzaamheid van de uitstekende prestaties die kleinere en middelgrote bedrijven de voorbije jaren hebben neergezet, aangezien kleine kapitalisaties met een premie verhandelen in vergelijking met grote kapitalisaties. Uit recente onderzoeken (“Size Matters, If You Control Your Junk”*) blijkt echter dat als je kiest voor effecten van kwaliteitsvolle kleine kapitalisaties, d.w.z. rendabele bedrijven die winstgroei, veiligheid en een hoge uitbetaling tonen, zij ruimschoots de prestaties van hun grotere tegenhangers overtroeven.

Innovatieve bedrijven in groeiende nichemarkten

Die academische ontdekking rechtvaardigt onze beleggingsbenadering in dat segment. We selecteren bedrijven die actief zijn in groeiende nichemarkten, op basis van hun dynamische beheer en hun vermogen om te innoveren. In vele gevallen worden die kleinere bedrijven bestuurd door hun oprichters. Zij springen doorgaans voorzichtiger om met hefbomen, aangezien hun eigen welvaart op het spel staat. Ze erkennen ook het belang van cashflow, rentabiliteit en toenemende inkomsten voor de ontwikkeling van het bedrijf. Met de tijd beseffen managementteams die de aandeelhouders genegen zijn, dat prestaties voornamelijk draaien om de creatie van cashflow en de toewijzing van kapitaal aan die zaken waarvoor het het beste wordt gebruikt.

Bovendien is de managementstructuur van kleine bedrijven meestal lichter dan die van hun grotere collega's, waardoor ze sneller beslissingen kunnen nemen en reactiever kunnen zijn. Zoals de Boston Consulting Group heeft benadrukt, daagt 'agility' (of beweeglijkheid) de factor ‘schaal’ nu uit als de sleutel voor succes.

Duur of niet?

Wanneer we kijken naar de huidige waarderingen, worden Europese kleine en middelgrote kapitalisaties verhandeld met een premie in vergelijking met grote bedrijven. Die premie ligt echter nog altijd in lijn met het historische gemiddelde (grafiek 2). Het rechtvaardigt onze overtuiging dat we een positie in dit marktsegment moeten innemen.

Grafiek 2: Premie voor kleine kapitalisaties, in overeenstemming met haar historische gemiddelde.
Premium Small Caps vs Market

Maximaal profiteren van de economische dynamiek

Verder vertegenwoordigen de aandelen van kleine bedrijven in het algemeen een grotere verhouding van binnenlandse inkomsten, waardoor ze maximaal profiteren van een sterke lokale economie. Dat is in het bijzonder het geval in Europa, waar de economie geleidelijk herstelt, wat kleine kapitalisaties in de kaart zou moeten spelen. Daarnaast betalen kleine bedrijven doorgaans een hoger belastingpercentage dan grote bedrijven, die meer internationale inkomsten genereren. Elke verlaging van de vennootschapsbelasting zou daarom gunstiger moeten zijn voor kleinere bedrijven.

De meer binnenlandse oriëntering van kleine kapitalisaties zorgt er ook voor dat ze minder blootstaan aan eventueel protectionisme, dat Candriam als een mogelijk risico ziet. Kleine en middelgrote kapitalisaties staan eveneens minder bloot aan groeilanden en grondstoffen, twee activaklassen die kwetsbaarder zijn wanneer de Fed haar rentes verhoogt.

Ten slotte hebben de aandelen van kleine kapitalisaties meestal hogere bèta's en presteren ze regelmatig goed tijdens forse marktrally's. Op middellange termijn zal de groei volgens ons laag blijven. In dat klimaat blijven de Europese kleine en middelgrote bedrijven waarschijnlijk gegeerd bij beleggers, omdat ze mooiere groeivooruitzichten bieden.

Een opportuniteit

Beleggen in kleine kapitalisaties is niet zonder risico, aangezien doorgaans geen kwaliteitsvol onderzoek over hen beschikbaar is. Dat informatievacuüm kan vele beleggers afschrikken en zorgt mogelijk voor grote koersschommelingen wanneer de markten negatief worden. Voor beleggers die hun huiswerk willen maken, vormen ze echter een geweldige opportuniteit.
2018 zal volgens ons positief zijn voor de markten en kleine kapitalisaties, maar de nakende verstrakking in Europa en het einde van goedkoop geld kunnen een aanzienlijke volatiliteit opleveren met potentiële macro-economische risico's. Dat geldt vooral voor kleine bedrijven, aangezien een beperkte liquiditeit de koersbewegingen van aandelen mogelijk verergert. Het kan ook het einde van de goedkope kredietspreads inluiden. Daarom pleiten we ervoor om voornamelijk te beleggen in kwaliteitsvolle kleine bedrijven met een gezonde balans.

*Asness, Clifford S. and Frazzini, Andrea and Israel, Ronen and Moskowitz, Tobias J. and Pedersen, Lasse Heje, Size Matters, If You Control Your Junk (January 22, 2015).