We leven in een wereld in constante verandering; onze levenswijzen worden getekend door krachten zoals de klimaatverandering, de demografie, de toenemende ongelijkheid en technologische vooruitgang.

Tegenover die uitdagingen hebben we een belangrijke rol te spelen, door een verantwoorde en duurzame economische groei te creëren, niet alleen voor de toekomstige generatie maar ook voor de wereld waarin we nu leven.

Als financiële instelling erkent Candriam dat het zelf het goede voorbeeld moet geven. Op elk ogenblik moeten we onze acties en activiteiten beoordelen, door enerzijds hun economische gevolgen in brede zin en anderzijds hun ecologische en sociale gevolgen in acht te nemen. Bij Candriam staan onze waarden overtuiging (Conviction) en verantwoordelijkheid (Responsibility) in onze naam gegrift en sturen ze onze acties ten aanzien van alle betrokkenen aan. Dat engagement vereist een constante inspanning via vele concrete initiatieven die in ons jaarlijkse mvo-verslag worden beschreven.

Verantwoord en duurzaam beleggen is de beste manier om met de risico's en opportuniteiten inzake duurzame ontwikkeling om te gaan, het gedrag van bedrijven te beïnvloeden en hen te helpen om hun steentje bij te dragen. Dat is de filosofie die Candriam al meer dan 20 jaar leidt en die centraal staat in onze bedrijfsstrategie. Candriam heeft zijn eerste SRI-fonds in 1996 gelanceerd en SRI staat sindsdien nog altijd centraal in ons beleggingsproces. Die aanpak is een regelrecht succes: deze beleggingen vertegenwoordigen vandaag 25 % van de totale activa die onder het beheer van Candriam vallen. Ze vertegenwoordigen 32,6 % van de fondsen die in Frankrijk worden gecommercialiseerd en waarvan Candriam Frankrijk de beheermaatschappij is.

We zijn in staat om onze cliënten een breed en volledig gamma van SRI-fondsen en -oplossingen te bieden, die alle activaklassen (aandelen, obligaties, activa-allocatie, geldmarkten, gestructureerde producten, microkrediet), alle soorten emittenten (bedrijven, staten, supranationale agentschappen en instellingen) en alle geografische zones (Europa, Noord-Amerika, Oost-Azië, groeilanden en wereld) omvatten die het beste aan de beleggingsdoelstellingen en -overtuigingen van onze cliënten voldoen. Onze analisten van ESG-criteria en duurzame ontwikkeling evenals onze specifieke beheerteams (teams en middelen) wenden al hun expertise en ervaring aan tijdens de identificatie en integratie van best practices op het vlak van ESG en tijdens robuuste en performante SRI-beleggingsprocessen. Als ondertekenaar en oprichtend lid van de Principles of Responsible Investment van de Verenigde Naties promoten we SRI nog meer en hebben we sinds 2010 stappen gezet om ESG-factoren in al onze traditionele beheerprocessen te integreren. De dialoog die we met bedrijven aangaan en ons actieve stembeleid namens onze cliënten dragen bij aan die promotie.

Bezoek zeker onze website die aan artikel 173 van de Energietransitiewet is gewijd en ontdek onze benaderingen en beleggingsoplossingen rond ESG en energietransitie. U leest er hoe onze unieke best-in-class-benadering sinds 2008 rekening houdt met de klimaatverandering en hoe ze de koolstofvoetafdruk van onze strategieën gemiddeld met 40 % verkleint. U vindt er eveneens informatie en het resultaat van ons onderzoek naar koolstofarme oplossingen dat we de voorbije jaren hebben ontwikkeld.

 

 

 

WETTELIJK KADER

LEES MEER

ESG-/KLIMAATGEBONDEN RISICO'S

LEES MEER

ESG-BENADERING

LEES MEER

PRESTATIE-INDICATOREN VOOR ESG/KLIMAAT

LEES MEER

DOELSTELLINGEN & OPVOLGING

LEES MEER

ESG-STRATEGIEËN & BENADERINGEN

LEES MEER