ONZE EXPERTISEDUURZAAM & VERANTWOORD BELEGGEN

Beleggers kunnen zich niet veroorloven SRI te negeren

Strategieën voor duurzaam en verantwoord beleggen (Sustainable & Responsible Investments, afgekort SRI) houden in hun beleggingsproces rekening met ecologische, sociale en governance-criteria (ESG) en zijn al verschillende jaren aan een opmars bezig bij institutionele beleggers. Tegenwoordig duiken ze ook steeds vaker op in de portefeuilles van particuliere beleggers. Hoe komt dat? Cijfers wijzen op een positieve relatie tussen de ESG-resultaten (ESG staat voor Environmental, Social, Governance) en het financiële rendement van een bedrijf. Rekening houden met ESG-criteria kan ook helpen om de gevoeligheid van een portefeuille voor huidige en toekomstige risico's tot een minimum te beperken. Voor veel beleggers is het overigens net zo belangrijk dat hun beleggingen conform deze benadering een positieve uitwerking hebben op de maatschappij en het milieu.

Traditional
Investments

Vincent HamelinkExecutive Committee CIO
of Traditional Investments

Lees meer

SRI REEDS 20 JAAR TOONAANGEVEND IN SRI

Al bijna twintig jaar gangmaker in SRI

Wij beheren verantwoorde beleggingsportefeuilles sinds 1996. Het is altijd onze vaste overtuiging geweest dat beleggingskansen en -risico's niet volledig kunnen worden ingeschat louter aan de hand van traditionele financiële maatstaven: om een volledig beeld te krijgen van de vooruitzichten van elk bedrijf, moeten we kijken hoe het scoort op het vlak van ESG.

In de loop der jaren hebben we ons SRI-aanbod uitgebreid. Vandaag bieden wij onze beleggers het grootste aanbod SRI-portefeuilles en -diensten op het Europese vasteland. Op basis van een unieke best-in-class benadering van SRI beleggen wij alle belangrijke activaklassen en regio's en tevens verstrekken wij SRI-adviesdiensten.

Wij doen wat we zeggen

Voor Candriam draait SRI om meer dan verantwoorde beleggingsdiensten verstrekken – wij zijn er vast van overtuigd dat we verantwoord moeten handelen bij alles wat we als bedrijf ondernemen.

Dat betekent onder meer:

 • Langdurige, blijvende partnerships ontwikkelen samen met onze klanten.
 • De langetermijnontwikkeling van ons personeel bevorderen en een verantwoordelijke houding stimuleren bij onze werknemers.
 • Strikte procedures naleven inzake deugdelijk bestuur en compliance.
 • Jaarlijks een Duurzaamheidsverslag publiceren, waarin we onze acties als verantwoordelijk bedrijf toelichten.

Dialoog: de sleutel tot succes

 • Onze SRI-analisten onderhouden rechtstreeks contacten met alle bedrijven waarin wij beleggen.
 • Wij sluiten ons aan bij gezamenlijke initiatieven om verantwoordelijk gedrag van bedrijven en beleggers te bevorderen.
 • We voeren in de bedrijven, waarin wij beleggen, sinds 2003 een gestaag toenemend, actief stembeleid.


Onze benadering van SRI

In ons SRI-beleggingsproces stellen we een beleggingsuniversum samen van bedrijven met best-in-class ESG-praktijken, waaruit we de bedrijven met de beste financiële vooruitzichten kiezen om in te beleggen. Die aanpak helpt niet alleen om de beste mogelijkheden te selecteren, hij stelt ons ook in staat om de financiële en ESG-risico's tot het minimum te beperken.

 • Macro- en micro-analyse: een unieke aanpak

Langlopende duurzaamheidstrends kunnen ingrijpende gevolgen hebben voor de context waarin bedrijven actief zijn. Onze macro-analyse gaat na hoe gevoelig een bedrijf is voor de grote uitdagingen inzake duurzaamheid.

Onze micro-analyse meet in hoeverre een bedrijf de belangen van alle stakeholders kan verwerken in zijn langetermijnstrategie, terwijl onze intern ontwikkelde best-in-class screening voor elk bedrijf de kansen en risico's in kaart brengt.

 • Normatieve analyse: verantwoorde selectie van beleggingen

De normatieve analyse controleert of bedrijven en landen voldoen aan de principes uit het Global Compact van de Verenigde Naties en belangrijke internationale verdragen. Dat garandeert dat we alleen beleggen in bedrijven die de algemeen erkende internationale normen in acht nemen.

 • Controle op omstreden activiteiten: onze overtuigingen toepassen

Verantwoord investeren betekent voor Candriam ook aandachtschenken aan omstreden activiteiten, zoals pornografie, alcohol, kansspelen, tabak, wapens en betrokkenheid bij autoritaire regimes. Bedrijven die in een van bovengenoemde activiteiten een zekere mate van betrokkenheid vertonen, worden uitgesloten uit ons SRI-beleggingsuniversum.


Ons aanbod

 • Het ruimste aanbod van SRI-oplossingen op het Europese vasteland: niet alleen actieve beleggingsoplossingen op het gebied van aandelen, obligaties, geldmarkt en assetallocatie maar ook passieve aandelen- en obligatiefondsen.
 • Actieve aandeelhoudersdiensten: stemmen bij volmacht en regelmatig overleg met bedrijven.
 • Beleggen met impact: rechtstreekse beleggingen in projecten, die de maatschappij en het milieu ten goede komen.
 • SRI-fondsen en -diensten als maatwerk op basis van úw overtuigingen en behoeften.


Solide SRI-capaciteit

Het SRI-beleggingsteam van Candriam is een van de grootste op het Europese vasteland.

Onze 35 fondsbeheerders en 9 vaste SRI-analisten beschikken over ruime ervaring en complementaire professionele achtergronden en zijn gespecialiseerd in specifieke sectoren en duurzaamheidsthema's.

Door samen te werken met andere afdelingen en units van Candriam streeft het team ernaar hoogwaardige SRI-diensten te leveren, die voor elk van onze klanten meerwaarde bieden.

Een voor de hand liggende partner

Wij zien enkele uitstekende redenen om Candriam te kiezen voor SRI:

 • Ruime keuze: het grootste aanbod van SRI-fondsen op het Europese vasteland.
 • Doorontwikkelde SRI-expertise: het sterkste SRI-team op het Europese vasteland, gespecialiseerd naar sectoren en activaklassen.
 • Een unieke best-in-class benadering van SRI, die we toepassen op alle activaklassen.
 • Uitgebreide kennis van en ervaring met SRI: wij beheren al sinds 1996 SRI-strategieën.
 • De mogelijkheid om individuele SRI-oplossingen op maat uit te werken.

SRI  bij Candriam in cijfers

1996

Al bijna twee decennia gangmaker in SRI

20%

Bijna een vijfde van ons vermogen onder beheer is belegd in SRI-strategieën

35

Fondsbeheerders

9

Analisten

Fondsengamma

Op zoek naar een fonds?

U vindt het hier terug…

Een fonds zoeken

Van onze specialisten

60 seconds

with the fund manager

Oct, 2015 “DUURZAME GROEI”

Downloaden
All Q&A's >
 
 

Gerelateerde inzichten

VERANTWOORDELIJK
IN ONZE
BELEGGINGEN

Lees meer

OVERTUIGING &
VERANTWOORDELIJKHEID

Lees meer

ONZE
EXPERTISE

Lees meer

Contacteer ons

We waarderen uw mening en verwelkomen uw vragen en opmerkingen…

Contact