THEMATISCHE INTERNATIONALE AANDELEN 
Beleg in wereldwijde trends

Langlopende trends presteren beter op lange termijn: 

Waarom thematisch beleggen?

Langetermijntrends die waarde creëren: thematische portefeuilles kunnen de blootstelling aan een bepaald thema of trend vergroten. Het laat beleggers toe om hun allocatie aan krachtige waardecreërende trends te vergroten, alsook aan trends die hen individueel aanbelangen --- gezondheidszorg, vergrijzing, demografische trends.

De juiste definitie: thematische strategieën kunnen specifieke en granulaire beleggingen aanbieden om de activa-allocaties te verbeteren met een ‘kern-satelliet’-aanpak. Thematische strategieën gaan verder dan sectorfondsen. De thema’s worden door het beleggingsthema bepaald en kunnen kansen grijpen over de traditionele sectordefinities en indices heen.

Gefocuste beleggingsbeheerders: thematische portefeuilles kunnen in meerdere namen binnen een trend te beleggen, waardoor ze beter in staat zijn om van die trend te profiteren.

Het verschil dat Candriam maakt 

Krachtige thema’s: Candriam biedt een zorgvuldig gecureerd gamma van strategieën voor thematische internationale aandelen, zodat cliënten eenvoudiger kunnen beleggen in de trends van morgen. We spelen in op de groeiende en vergrijzende bevolking, en op baanbrekende technologieën via onze strategieën in klimaatverandering, demografie, oncologie, biotech, robotica en vooraanstaande merken.

Candriams beleggingsprocessen zijn internationaal en vrij van de historische en weinig flexibele categoriedefinities van de beleggingssector. Elk beleggingsuniversum wordt zorgvuldig gedefinieerd, maar kan sectorgrenzen overschrijden om het volledige doelthema te omvatten.

Thematisch beleggen leidt mogelijk tot een hoge concentratie van marktgevoelige aandelen of binnen één sector. Op eender welk moment kunnen de domeinen in kwestie ofwel geliefd zijn door de financiële markten of uit hun gunst zijn. Een lange marktervaring is noodzakelijk om overtuigd te beleggen wanneer men thematische portefeuilles beheert. Candriams team voor thematische beleggingen is een mix van ervaren thematische beleggers en toonaangevende experts die de wetenschap en de consumententrends nauwgezet opvolgen. 

Onze portefeuillebeheerders hebben niet alleen ervaring met de reguliere gevestigde bedrijven, maar ook met nieuwe, nog niet winstgevende bedrijven en technologieën.

Rudi VAN DEN EYNDE
Head of Thematic Global Equity Management

Johan VAN DER BIEST
Senior Equity Fund Manager


Vanuit overtuigingen en verantwoord beleggen:
Candriams team voor thematische beleggingen past onze beproefde interne aanpak toe op fundamenteel aandelenonderzoek. Sinds 2005 analyseert en scoort het elke kandidaat op vijf categorieën, zoals de kwaliteit van het management, de groei van de activiteiten, de concurrentievoordelen, waardecreatie en de financiële hefboom, in overleg met ons interne departement voor SRI-onderzoek. De teamleden zijn ervaren in de waardering van aandelen van nog niet rendabele bedrijven, alsook in de wetenschappelijke en commerciële vooruitzichten voor hun domeinen.   

 

 

 

 

Candriam Equities L Europe Innovation
Ontdek het fonds

Candriam Equities L Oncology Impact

 

Ontdek het fonds

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology  

Ontdek het fonds

Candriam Equities L Global Demography  


Ontdek het fonds

Wil u meer weten over dit fonds?

Contacteer ons lokale team

Contacteer ons

We waarderen uw mening en verwelkomen uw vragen en opmerkingen…

Contact