ONZE EXPERTISE Assetallocatie

Het rendement van verschillende activaklassen schommelt sterk in de tijd en uit studies blijkt dat de assetallocatie meestal de grootste bijdrage levert aan het resultaat van een portefeuille.

Traditional
Investments

Vincent HamelinkExecutive Committee CIO
of Traditional Investments

Lees meer

Assetallocatie Uitdagingen in de huidige financiële markten


Decennia van assetallocatie door Candriam tot uw dienst


De afgelopen twee decennia maakten we ons de fijne kneepjes van het beheer van multi-assetstrategieën op maat van de sterk uiteenlopende behoeften van onze klanten eigen. Daardoor leveren onze strategieën doorheen de jaren systematisch een sterk risicogewogen rendement op.


Het geheim achter ons succes

Al onze assetallocatieoplossingen zijn gestoeld op dezelfde principes: sterke overtuigingen, de selectie van de juiste activaklassen op het juiste moment en brede spreiding. We geloven rotsvast dat die drie elementen de kern uitmaken van een geslaagd beheer van multi-assetportefeuilles.


Ons aanbod

We beheren verschillende strategieën die in vergelijkingen met sectorgenoten vaak tot de absolute top behoren. Ze beantwoorden aan de behoeften van onze particuliere, private banking- en institutionele beleggers en zijn afgestemd op hun beleggingsdoelstellingen en risico- en rendementsprofiel.

Multi-assetstrategie

Onze breed gespreide multi-assetstrategieën zijn ontworpen om met actieve allocatiebeslissingen in elk marktklimaat hun referentie-index te verslaan.

Ze bestaan in vier risicoprofielen – defensief, conservatief, evenwichtig en dynamisch – en vormen de ideale oplossing voor beleggers die bereid zijn een deel van de onvermijdelijke volatiliteit van de markten te aanvaarden om de beste beleggingskansen mee te pikken.

ESG- en SRI-multi-assetstrategie

We hebben ook ESG- en SRI-multi-assetstrategieën, die tegemoetkomen aan de groeiende vraag naar beleggingsoplossingen met oog voor ESG-criteria (ecologisch, sociaal en corporate governance) en SRI-filters. Onze ESG- en SRI-benaderingen gaan verder dan traditionele financiële risicoanalyse en houden ook rekening met niet-financiële risico’s en kansen. De opname van ESG-criteria in de beoordeling van de activiteiten van een bedrijf genereert waarde op lange termijn. We kunnen diverse benaderingen combineren, naargelang de wensen van onze beleggers.

Controle van het dalingsrisico

Onze strategie met controle van het dalingsrisico streeft ernaar de markten te volgen wanneer ze stijgen en het kapitaal van onze klanten te beschermen wanneer ze dalen. Dat doen we met strikte risicobeperkingstechnieken en flexibiliteit – we kunnen tot 100% van het belegde vermogen aanhouden in contanten wanneer de marktomstandigheden verslechteren.

Regelmatige inkomsten

Deze strategie kan een ideale oplossing zijn voor beleggers die ongeacht de marktomstandigheden stabiele inkomsten uitgekeerd willen krijgen.

Ze bestaat in twee versies en uit zich in zeer flexibele portefeuilles, die hun assetallocatie snel kunnen bijsturen wanneer het marktklimaat wijzigt. Bovendien blijft dankzij de risicobudgettering de volatiliteit onder controle en het dalingsrisico beperkt. Zo kunnen we snel inspelen op ontluikende kansen en het vermogen van onze klanten beschermen waar en wanneer nodig.


Pionier in assetallocatie

We beheren al sinds de vroege jaren 90 evenwichtig gespreide portefeuilles en bouwden de voorbije 25 jaar onze expertise gestaag verder uit.

In de nasleep van de financiële crisis van 2008 onderkenden we als een van de eerste vermogensbeheerders de voordelen van echte diversificatie en namen we in onze portefeuilles ook minder traditionele of conventionele activaklassen op, zoals activa uit de groeilanden, hoogrentende bedrijfsobligaties, munten en producten met absoluut rendement.

Die bijkomende spreiding vulden we aan met geavanceerde procedures voor portefeuillebeheer, waaronder controle van het dalingsrisico en geoptimaliseerde assetallocatietechnieken.


Een ervaren beleggingsteam

Bij Candriam is assetallocatie onvervalst teamwerk. Het assetallocatieteam bestaat uit acht zeer ervaren beleggingsprofessionals met een lange staat van dienst binnen het team en Candriam. Zij onderzoeken en vergelijken de verschillende activaklassen en bepalen onze positionering op het vlak van assetallocatie. Daarvoor baseren ze zich op hun bevindingen uit diepgravend fundamenteel, technisch en strategisch onderzoek.

Het team maakt zijn adviesrol compleet in het maandelijkse assetallocatiecomité, waarin het ook voorstellen aanbrengt voor de toepassing van hun overtuigingen in de portefeuilles die we beheren. Het comité wordt bijgewoond door onze CIO en vertegenwoordigers van de teams voor privémandaten, institutioneel portefeuillebeheer en obligatiebeheer.

Tijdens deze vergadering worden alle betrokkenen gebrieft over de strategische inzichten van het assetallocatieteam en maken ze indien nodig afspraken om die op uniforme wijze toe te passen in het belang van onze klanten.


Waarom kiezen voor Candriam voor het beheer van uw assetallocatieportefeuille

We zien enkele uitstekende redenen om het beheer van uw multi-assetportefeuille toe te vertrouwen aan Candriam:

  • Doorgedreven expertise in assetallocatie. We beheren met succes multi-assetportefeuilles sinds 1992.
  • Pionier in assetallocatie. We introduceerden als een van de eerste vermogensbeheerders een brede waaier van activaklassen in onze evenwichtig gespreide portefeuilles.
  • Een ruim aanbod beleggingsmogelijkheden. We ontwikkelden onze strategieën op maat van de behoeften van particuliere, private banking- en institutionele beleggers, welke beleggingsdoelstellingen zij ook nastreven of wat ook hun risicoprofiel is.
  • Een ervaren en stabiel beleggingsteam. Onze acht assetallocatie-experts worden ondersteund door experts in elke activaklasse uit alle geledingen van ons bedrijf.

Fondsengamma

Op zoek naar een multiasset-fonds?

U vindt het hier terug…

Een fonds zoeken

Van onze specialisten

60 seconds

with the fund manager

Oct, 2015 “Een alternatieve benadering van inkomsten- beleggen”

Downloaden
All Q&A's >

Gerelateerde inzichten

OVERTUIGING &
VERANTWOORDELIJKHEID

Lees meer

VERANTWOORDELIJK
IN ONZE
BELEGGINGEN

Lees meer

ONZE
EXPERTISE

Lees meer

Contacteer ons

We waarderen uw mening en verwelkomen uw vragen en opmerkingen…

Contact