ONZE EXPERTISE
Zwak marktrisico’s af met absolutereturn-fondsen

Het juiste instapmoment vinden is heel moeilijk, zo niet onmogelijk. Wanneer de markten stijgen, denken beleggers er zelden aan, maar telkens ze crashen, wensen veel beleggers dat ze meer hadden gedaan om hun portefeuilles te beschermen. Absolutereturn-strategieën zijn bedacht om de risico’s voor portefeuilles enigszins af te zwakken en streven naar rendementen die niet correleren met de bredere markten. 

Het aanbieden van onderscheidende beleggingsbenaderingen die een toegevoegde waarde op lange termijn creëren, paste altijd goed bij onze waarden als vermogensbeheerder. We worden onder Europese gerenommeerde leveranciers van absolutreturn-fondsen erkend vanwege onze lange geschiedenis (we lanceerden ons eerste fonds van dit type in 1996), onze sterke voor risico gewogen resultaten en expertise. Onze sterke focus op ecologische, sociale en governance-factoren (ESG) vult onze absolutereturn-strategieën aan met niet-financiële maatstaven, wanneer die gewenst zijn. 

Echte decorrelatie bereiken

Via onze absolutereturn-fondsen kunt u beleggen in ofwel uitsluitend aandelen ofwel verschillende activaklassen. Hoewel we beleggers in de eerste plaats ongecorreleerde rendementsbronnen willen verschaffen, gebruiken we ook diverse instrumenten om onze strategieën te onderscheiden en te vermijden dat onze fondsen te vaak dezelfde posities als andere marktdeelnemers innemen:

  • Ons beleggingsproces combineert meerdere onafhankelijke strategieën, wat onze fondsen niet alleen onderscheidt van gelijkaardige fondsen maar ook de volatiliteit van de portefeuille helpt te verminderen. Sommige van onze strategieën koppelen ook de doeltreffendheid van een kwantitatieve aandelenselectie aan een analyse van fundamentele risico's.
  • In voorkomend geval vermijden we bewust een marktpositie die, naar onze mening, al te populair is bij andere deelnemers. Een voorbeeld: als de meeste van onze collega's zich hebben gepositioneerd om van een markttendens op heel lange termijn te profiteren, richten wij ons misschien op een kortere tijdshorizon.
  • In sommige gevallen beheren we het risico van elke positie heel reactief om de vereiste mate van veerkracht te behalen.
Om beter te begrijpen wat andere strategieën deed bloeden tijdens de marktschok als gevolg van COVID-19, kunt u dit filmpje bekijken:

Al onze absolutereturn-strategieën berusten op intensief onderzoek en een rijke ervaring in dit specifieke beleggingsdomein. 

Belangrijkste beleggingsopties

In de loop der jaren hebben wij een breed scala aan absolute prestatiestrategieën ontwikkeld op het gebied van lang-/kortetermijnkrediet, absoluut rendement op aandelen, fonds van hedgefondsen en multi-asset.

Hier nemen we twee verschillende soorten strategieën uit die lange lijst om hun decorrelatie uit de bredere markten te illustreren - een die zich richt op aandelen en de tweede die verschillende activaklassen bestrijkt. 

Equity Market Neutral strategieën worden uitsluitend blootgesteld aan aandelenmarkten met behulp van een discretionaire statistische arbitrageaanpak en fundamentele risicoanalyse.

De volgende grafiek toont de decorrelatie die onze marktneutrale strategieën sinds 2016 hebben bereikt in tegenstelling tot de prestaties van aandelen uit de eurozone.

Equity Market Neutral Strategisch rendement in tegenstelling tot aandelen uit de eurozone sinds 2016.

Alternative_LP_1.jpg

Een ander type absolute rendementsstrategieën dat wij aanbieden, neemt long en short posities in via Commodity Trading Advisors (CTA's) in een divers aanbod van beleggingen in verschillende activaklassen. Ze worden gebruikt voor risicobeperking binnen een grotere portefeuille, en hebben de neiging om goed te presteren tijdens een sterke directionaliteit die wordt gegenereerd door een dalende markt.

De volgende grafiek contrasteert de prestaties van CTA-strategieën met een index van vijftig grootste Europese aandelen. Het laat zien hoe dit soort absolute rendementsstrategieën een positieve correlatie hadden met de markt toen deze steeg en een negatieve correlatie toen deze daalde. Tegelijkertijd is het de bedoeling dat deze strategieën geen correlatie hebben met de meeste beleggingscategorieën op de lange termijn.

Resultaten van Europese aandelen en correlatie van de strategie

Alternative_LP_2.PNG

Bron: Bloomberg, Candriam, van januari 2007 tot december 2020. De index EuroStoxx 50 is geen benchmark voor één van Candriam’s absolute return strategieën