Waar vind ik rendement in dit klimaat van lage rente ?

Veel beleggers streefden de afgelopen jaren naar regelmatige inkomsten met weinig risico door te beleggen in hoogwaardige obligaties, zoals staatsobligaties en 'investment grade'-bedrijfsobligaties. Nu de rente op een absoluut bodempeil staat, hebben zij het moeilijk om hun beleggingsdoelstellingen waar te maken. Aan hun behoefte aan regelmatige inkomsten is echter niets veranderd.

find yield in the current low yield environment

U kunt profiteren van spreiding binnen vastrentende beleggingen: inkomsten als deel van totaalrendement

Een van de basisbeginselen van beleggen is een goede spreiding van uw beleggingsportefeuille. Een obligatieportefeuille die is geconcentreerd in een specifiek obligatiesegment – bijvoorbeeld in Europese staatsobligaties – houdt niet alleen een specifiek marktrisico in; hij levert in het huidige klimaat wellicht ook niet de beoogde inkomsten op.

Om uw vermogen te zien groeien, moet u uw vastrentende portefeuille diversifiëren en afstemmen op de markt- en rentevooruitzichten. Een sterk gespreide portefeuille levert potentieel betere resultaten en zorgt voor een goed evenwicht tussen marktrisico's en kansen.

Eén manier om zo'n evenwicht te vinden zijn strategieën die mikken op totaalrendement: de combinatie van waardevermeerdering én inkomsten. Zonder waardevermeerdering groeit uw vermogen wellicht minder aan dan verwacht.

Profiteer van verschillende activaklassen met een flexibele benadering

Neem eens een belegging in overweging in een flexibele strategie, die ook mogelijkheden in andere activaklassen dan obligaties in aanmerking neemt.

Om uw inkomsten op lange termijn te vergroten zijn een breder gespreide portefeuille en een dynamische beleggingsaanpak nodig. De financiële markten bieden een brede waaier van activaklassen, die al naargelang de marktomstandigheden, meer of minder rendement opleveren.

Flexibele oplossingen die naar een stabiel rendement streven, passen hun assetallocatie voortdurend aan om regelmatige inkomsten te genereren, rekening houdend met uw persoonlijke risicoprofiel.