Hoe kan ik het volatiliteitsrisico van plotselinge marktveranderingen voor mijn portefeuille verkleinen ?

Strategieën voor absoluut rendement worden onontbeerlijk

U went best aan een volatieler beleggingsklimaat, dat u dwingt nieuwe manieren te zoeken om uw portefeuille te spreiden als u rendement wilt boeken én de risico's van traditionele beleggingen als aandelen en obligaties wilt afdekken.

Zogeheten Alternative return strategieën zijn bij de huidige marktomstandigheden een interessante optie. Ze verlagen niet alleen het risicoprofiel van een gespreide portefeuille, ze zijn ook een bijkomende bron van rendement. Vaak spelen ze in op de aangewakkerde volatiliteit, die dikwijls gepaard gaat met meer versnippering en dus met meer beleggingskansen in alternatief beheerde beleggingsoplossingen voor absoluut rendement.

Kies voor oplossingen met een vooropgesteld risicobudget

Er zijn verschillende manieren om uw portefeuille te beschermen tegen de plotselinge grillen van de markt. De gevoeligheid van risicovolle activa dynamisch te beheren, om de schommelingen in de waarde van uw portefeuille te beperken, is echter niet eenvoudig.

Specifieke multi-assetoplossingen met een vooropgesteld risicobudget zijn een goed alternatief. Zij hanteren een dubbele doelstelling voor rendement én volatiliteit. Ervaren fondsbeheerders kunnen beleggen in een brede waaier van activaklassen op basis van de marktvooruitzichten van Candriam en zij kunnen actief gebruikmaken van derivaten om de volatiliteit van de portefeuille onder controle te houden en de neergaande risico's te beperken.