Hoe kan ik op een verantwoorde en duurzame manier beleggen in de wereldeconomie?

Steeds meer beleggers hebben interesse voor beleggingsstrategieën die bij de samenstelling van de portefeuille rekening houden met environmental, social en governance-criteria (ESG). Via de ESG-analyse identificeert Candriam bijkomende factoren die de waarde en de concurrentiepositie van een bedrijf op lange termijn kunnen beïnvloeden en die niet altijd blijken uit een traditionele en financiële analyse. ESG-criteria kunnen een bepalende factor zijn in de zoektocht naar duurzame resultaten op lange termijn, en er is een duidelijke positieve correlatie tussen indicatoren op het gebied van milieu, ecologie, sociale en goed bestuur en financiële prestaties.

Candriam beschikt over een specifiek beleggingsproces waarmee onze fondsbeheerders de ondernemingen kunnen selecteren die zowel financieel als op het vlak van duurzame ontwikkeling de beste resultaten kunnen laten zien en beleggers dus de beste kansen bieden. We houden rekening met verschillende criteria:

  • Environmental criteria – we analyseren hoe goed een bedrijf omgaat met zijn natuurlijke omgeving en het leefmilieu.
  • Sociale criteria – we gaan na hoe een bedrijf omgaat met zijn werknemers, leveranciers en klanten en de maatschappij waarin het actief is.
  • Governancecriteria – we kijken naar hoe een bedrijf geleid wordt, de berloning van het topmanagement, audits en interne controles en de rechten van de aandeelhouders.

Als verantwoordelijke vermogensbeheerder bieden wij beleggingsoplossingen aan die zowel rendement genereren als vertrouwen inboezemen en aldus bijdragen tot een duurzame wereldeconomie.