Economische groei vergroot de kans op stijgende rente. Hoe kan ik toch inkomsten genereren?

Nu de rente historisch laag is en de Federal Reserve langzaam terugkeert naar een normaal rentebeleid, staan we inderdaad misschien aan de vooravond van een tijdperk van stijgende rente. Dat is mogelijk slecht nieuws voor obligatiebeleggers, want obligaties dalen in waarde als de rente stijgt. Gelukkig kunt u uw beleggingsportefeuille beschermen tegen rentestijgingen én inkomsten genereren door te beleggen in specifieke beleggingsoplossingen.

A growing economy

Beleggen in strategieën die naar totaalrendement streven

Obligatiebeleggers staan in het huidige marktklimaat voor een fikse uitdaging: rendement zoeken én het renterisico onder controle houden. Totaalrendementstrategieën werden ontwikkeld om een positief rendement te genereren in alle marktomstandigheden. Daarvoor gebruiken we dynamisch beheer van de gewogen gemiddelde looptijd (de duratie) van de portefeuille en een brede spreiding, van obligaties met AAA-rating tot hoogrentende en converteerbare obligaties en zelfs obligaties uit de opkomende markten.

Beleggen in alternatieve activaklassen met een lagere correlatie

Overweeg ook eens om meer te beleggen in strategieën die absoluut rendement nastreven. Bij de huidige marktomstandigheden mag u daarvan doorgaans een hoger rendement verwachten, met minder volatiliteit. Ze hebben ook de kleinste correlatie met zowel Europese als Amerikaanse staatsobligaties.

Beleggen in een alles-in-één multi-assetstrategie

Voor individuele beleggers is het natuurlijk een hele uitdaging om de duratie van hun portefeuille te beheren, de juiste hoogrentende obligaties te selecteren én te beleggen in andere activaklassen, zoals aandelen. Een multi-assetstrategie is een flexibele portefeuille die streeft naar een vooropgesteld rendement en regelmatige inkomsten en die kan beleggen in alle beschikbare activaklassen naargelang de verwachte risico's en kansen op de financiële markten.