De inflatie is een economische factor waar beleggers bij het beheer van hun beleggingsportefeuille rekening mee moeten houden. Ze knaagt aan de koopkracht van een (obligatie)belegger. Na aftrek van de inflatie is het rendement van veel traditionele vastrentende beleggingsklassen vandaag de dag negatief. Beleggers moeten dus diversifiëren om een positieve reële opbrengst te realiseren.

Protection against risks

Beleg in aandelen

Uit verschillende studies blijkt dat aandelen het tijdens het eerste stadium van een inflatiecyclus meestal goed doen. Tekenen dat de inflatie aantrekt, zijn meestal het gevolg van verbeterde economische omstandigheden.

Aandelen bieden enige bescherming tegen de inflatie, want na een aanpassingsperiode houdt de winst van een bedrijf normaliter gelijke tred met de inflatie. Eerder onderzoek van Candriam bevestigde dat economisch herstel, en dus gezonde prijsinflatie (dat wil zeggen: geen deflatie of hyperinflatie) doorgaans gunstig is voor de waardering van aandelen. Een inflatie van 1% à 4% heeft doorgaans een positief effect op de gemiddelde koers-winstverhouding van de aandelenmarkt.