Verzekeraars zijn een gereglementeerde sector en daardoor vertrouwd met nieuwe evoluties. Zullen bepaalde veranderingen nuttig blijken?

Duurzaamheid heeft een invloed op zowel de actief- als de passiefkant van een verzekeringsonderneming. In Europa zullen ambitieuze doelstellingen om de uitstoot te verminderen en de Europese Green Deal heel wat nieuwe investeringen vergen. Duurzaamheid heeft voordelen op het vlak van risicobeheer voor zowel de verzekeringsactiviteiten als de beleggingen. Daarnaast zorgt de vraag naar privaat kapitaal ook voor enorme kansen voor verzekeraars. 

SFDR, de nieuwe Sustainable Finance Disclosure Regulation, is zowel voor verzekeraars als vermogensbeheerders van toepassing. Luister naar onze Verzekeringsexpert, Marie Niemczyk, die zal uitleggen op welke manier SFDR ervoor kan zorgen dat verzekeraars sleutelfiguren worden op het vlak van verduurzaming, terwijl ook zakelijke kansen worden benut.

Onze Sectorexpert Verzekeringen, Marie Niemczyk, legt het uit.

replay